Bart Biebuyck liet vijf jaar geleden schepenambt schieten voor Europese topjob: “Hier kan ik voor meer mensen iets betekenen”

Bart Biebuyck: “Ik wil ook in de toekomst mee impact blijven uitoefenen op het klimaat.”©WMe by Wouter Meeus foto WME
Bart Biebuyck: “Ik wil ook in de toekomst mee impact blijven uitoefenen op het klimaat.”©WMe by Wouter Meeus foto WME
Redactie KW

Deze week exact vijf jaar geleden verraste Bart Biebuyck de Tieltse politiek en bij uitbreiding de hele Europastad compleet door zijn ontslag als schepen aan te kondigen. De Aarselenaar had daar een goede reden voor: de Europese instelling gaan leiden die zich bezighoudt met het uitrollen van waterstoftechnologie op het continent.

In de lente van 2016 vormde het onverwachte vertrek van Bart Biebuyck uit het stadhuis een kleine aardschok voor buitenstaanders, maar niet voor hemzelf, want de selectieprocedure die hij voor zijn huidige Europese topjob doorliep, duurde niet minder dan een jaar.

Hoe kijk je nu op die carrièrewending terug?

Bart Biebuyck: “Heel positief. Ik wist meteen dat je zo’n kans maar één keer in je leven krijgt en heb ze met veel goesting gegrepen. Omdat het een job is waarin je heel veel impact kunt hebben op het klimaat en groei en dus jobs kunt creëren in de groene economie. En laat dat nu net mijn stokpaardje zijn. Tegelijk ben ik heel blij dat ik via mijn zitje in de gemeenteraad nog altijd iets kan betekenen voor onze stad.”

Kan je voor de gewone sterveling eens uitleggen wat je job precies inhoudt?

“De Europese Commissie startte in 2008 een onderzoeksprogramma op inzake de productie, distributie en toepassing van waterstoftechnologie. Ik sta aan het hoofd van die Fuel Cells and Hydrogen joint undertaking. Vanuit de hele EU werken hier 270 grote bedrijven en 83 onderzoeksinstellingen en universiteiten aan mee. Derde partner is de Europese Unie zelf, vandaar dat we spreken over een publiek-private samenwerking. Elk jaar lanceren we een oproep naar projectvoorstellen. Sinds de opstart in 2008 werd er twee miljard euro gepompt in 285 projecten, waarvan er nog een 100-tal lopen. Velen denken bij waterstof uitsluitend aan transporttoepassingen, maar de grootste gebruikers zijn onder meer de staal- en kunstmestindustrie.”

Wanneer zal de verkoop van auto’s die op waterstof rijden op grotere commerciële schaal van de grond komen?

“Na 2025. Vooral in het zware transport is het dé groene energiedrager van de toekomst, omdat er weinig alternatieven zijn om met een truck op een deftige manier de 1.000 kilometer van Parijs tot Berlijn te overbruggen. Bovendien duurt een tankbeurt maximaal vijf minuten. Jammer genoeg hinkt België achterop bij landen als Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, die de technologie al geruime tijd in de armen hebben gesloten. Daarom is Van Hool bijna uitsluitend op het buitenland aangewezen voor de verkoop van waterstofbussen.”

Waar werd de kiem gelegd voor die interesse in alles wat groene energie aangaat?

“Die vraag heb ik me recent ook gesteld, maar het was niet ver zoeken. Op 16-jarige leeftijd raakte mijn lichaam voor 42 procent verbrand bij een ontploffing in het carrosseriebedrijf van mijn ouders. Ik balanceerde een maand tussen leven en dood en revalideerde een jaar, waarbij ik alle handelingen weer moest aanleren. De eerste keer dat ik opstond uit mijn ziekenhuisbed, zag ik vanuit het raam een solitaire boom. Dat kan een banaal feit lijken, maar nadat ik twee maanden alleen op lichtjes en draden had gekeken, raakte dat zicht me.”

Toch vreemd dat je politieke keuze indertijd op Open VLD viel en niet op Groen.

“Niet vergeten dat Open VLD een milieubewuste strekking heeft. Trouwens, met onze huidige meerderheidspartij Iedereen Tielt vertegenwoordigen we alle politieke kleuren en het spreekt voor zich dat in dossiers omtrent groene economie altijd naar mijn advies wordt gevraagd.”

Wat kan een provinciestadje als Tielt betekenen voor een duurzamer leefmilieu?

“Veel. Als stad moeten we blijven inzetten op de vergroening van onze infrastructuur en installaties en bedrijven helpen om de omslag te maken. CO2-neutraal worden tegen 2050: dat kan nog een eeuwigheid lijken, maar dat is het niet. Tielt telt 2.000 à 2.500 jobs in de kunststofindustrie. Als we die hier willen houden en de lage werkloosheidsgraad willen behouden, dan gaan we die bedrijven moeten faciliteren, onder meer via een soepel vergunningenbeleid waarbij we geen angst tonen voor nieuwe technologie.”

Geregeld hoor ik Tieltenaren hun waardering uitspreken voor Bart Biebuyck als schepen. Mis je dat contact met de burgers en het gevoel om veel voor hen te kunnen betekenen niet?

“Uiteraard, maar mijn drijfveer in mijn huidige job is dat ik voor veel meer mensen veel meer kan betekenen. In Tielt is dat voor 20.000 mensen, op Europees niveau voor 448 miljoen. Drie jaar geleden, na een lezing in Boekarest, kwam een vrouw op me afgestormd die me om een handtekening smeekte voor haar zoon, voor wie ik blijkbaar een soort goeroe ben. Onlangs lunchte ik met de Nederlandse koning Willem-Alexander naar aanleiding van een uiteenzetting over waterstof. Dat zijn momenten waarop je denkt: hier kan ik echt mensen ten volle inspireren.”

Over twee jaar loopt je mandaat af. Welke richting wil je dan uit?

“Er komen veel uitdagingen in aanmerking. Maar één facet is voor mij primordiaal: ik wil mee impact blijven uitoefenen op het klimaat.” (TVW)

Bart Biebuyck

Privé: Bart (45) is gehuwd met Tania Mannens en papa van Nathan (16). Het gezin woont in de Oude Gentweg in Aarsele.

Loopbaan: Hij werkte in het verleden 18 jaar bij Toyota, waar hij onderzoek deed naar alternatieve aandrijvingssystemen en verhuisde voor die job ook twee jaar naar Japan. Was van januari 2012 tot midden 2016 de Tieltse Open VLD-schepen van Lokale Economie, Toerisme en Feestelijkheden. Sindsdien is hij de executive director van Fuel Cells and Hydrogen joint undertaking.

Vrije tijd: Fractieleider in de gemeenteraad voor meerderheidspartij Iedereen Tielt, voorzitter van de gemeenteraadscommissie Financiën, joggen en yoga.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.