De controleactie vond plaats op zaterdag 11 en zondag 12 januari tussen 16.30 uur en 2 uur 's nachts. Deze bestuurlijke politieactie was gericht op de zogenaamde barbershops, nachtwinkels en horecazaken. Vooral de barbershops zijn een recent sterk opduikend fenomeen. Deze kapsalons die gericht zijn op mannen en dus ook instaan voor het verzorgen van de...

De controleactie vond plaats op zaterdag 11 en zondag 12 januari tussen 16.30 uur en 2 uur 's nachts. Deze bestuurlijke politieactie was gericht op de zogenaamde barbershops, nachtwinkels en horecazaken. Vooral de barbershops zijn een recent sterk opduikend fenomeen. Deze kapsalons die gericht zijn op mannen en dus ook instaan voor het verzorgen van de baard, duiken in groten getale op in de centra van grote West-Vlaamse steden. Zo kent ook Kortrijk een bijzonder groot aantal van de dergelijke zaken. Ze onderscheiden zich vaak door de erg scherpe prijzen voor een knip- of scheerbeurt. In Brugge zijn deze hoofdzakelijk te vinden in de Smedenstraat maar ook in andere drukke winkelstraten duiken ze op. Dit niet zelden tot ergernis van de 'reguliere' kappers... Bedoeling van de controleactie was om na te gaan of de uitbaters de wetgeving op tewerkstelling, sociale zekerheid en voedselveiligheid respecteren. Deze gecoördineerde actie gebeurde in samenwerking met de Brugse dienst leefmilieu, RVA, FOD Financiën, FAVV (voedselveiligheid), FOD Volksgezondheid, RSZ, TSW (Toezicht Sociale Wetten), RSVZ (sociale zekerheid zelfstandigen), Vlaamse Sociale Inspectie en Riziv. "De stad Brugge wordt geconfronteerd met een groeiend aantal kapperszaken en barbershops. Bovendien blijken diverse horecazaken en nachtwinkels in de stad niet allemaal in orde te zijn met één of meerdere wettelijke verplichtingen", zegt politiewoordvoerster Lien Depoorter. "Er werden een 30-tal uitbatingen gecontroleerd. Uit de eerste resultaten bleek de helft van de gecontroleerde zaken wettelijk niet in orde. Het gaat hierbij grotendeels om inbreuken omtrent geluidsoverlast, hygiëne, gebruik van de witte kassa en zwartwerk. De controle verliep zonder noemenswaardige incidenten."