Balie West-Vlaanderen opent het gerechtelijk jaar met openingsconferentie in ‘Roaring Twenties’-stijl

Zittend vlnr. Sarah Leysen, openingsredenaar (Kortrijk) - stafhouder Rik Crivits (Brugge) - Marie-Hélène Debaere (voorzitter Ieper).Staand vlnr. Yorik Van Lintel (voorzitter Brugge) - Brecht Ghekiere (voorzitter Veurne) - Simon Vereecke (voorzitter Kortrijk) - Mathilde Steenbergen (kabinetschef van Justitie). © (Foto MVQ)
Myriam Van den Putte
Myriam Van den Putte Journaliste Het Wekelijks Nieuws

Vrijdagavond organiseerden de vier Conferenties van de Balie West-Vlaanderen de plechtige openingszitting van het gerechtelijk jaar in het Proximus Theater in Plopasaland De Panne. Naar jaarlijkse traditie startte deze conferentie met een openingsrede van een jonge confrater. Dat was voor het eerst een vrouwelijke confrater, meester Sarah Leysen, die de positie van de vrouw aan deze balie als thema koos. Stafhouder Rik Crivits diende haar ‘meesterlijk’ van een pittige en ludieke repliek.

De balie West-Vlaanderen zelf bestaat nog niet lang. Ze is opgericht op 24 april 2018 en startte de werking op 1 september 2018. De echte historiek van deze balie ligt bij haar afdelingen Brugge, Ieper, Veurne en Kortrijk. De oudste afdeling, de balie van Brugge, ontstond in 1835. De overige balies in onze provincie volgden pas bijna een eeuw later, met Kortrijk in 1925, Ieper in 1952 en Veurne in 1968.

De eerste editie van de Jonge Balie West-Vlaanderen vond plaats in Brugge, de tweede in Roeselare en de derde in Oostende. Voor de vierde editie met als thema de ‘Roaring Twenties’ tekenden zo’n 450 leden present in het Proximus Theater van Plopsaland De Panne. Met dit thema werd verwezen naar een decennium van losbandig vertier na de pandemie van de Spaanse griep die 100 jaar geleden tientallen miljoenen slachtoffers maakte. Voor deze bijzondere openingsavond kozen de organisatoren voor een eigentijdse versie van de ‘roaring twenties’. Want hoewel onze gezondheid het hoogste goed is en blijft snakt iedereen na anderhalf jaar met beperkingen naar de herwonnen vrijheid, alvast voor minstens één avond!

Openingsredenaar Sarah Leysen, maakte iedereen nieuwsgierig met de titel van haar rede: ‘Meiske, zij je gij ook advocaat?’ 100 jaar na de strijd van Marie Popelin’. Meester Leysen vond 100 jaar vrouwen aan de balie (in 2022) een reden tot reflectie en vooruitkijken, met Marie Popelin als boegbeeld. Deze Belgische voortrekster van de vrouwenrechten werd de eerste vrouwelijke doctor in de rechten, hoewel ze nooit toetrad tot de balie of het beroep van advocate uitoefende.

“Pas in 1922 werd de wet goedgekeurd dat vrouwen het beroep mochten uitoefenen, mits toestemming van hun echtgenoot”, legde meester Leysen uit. “Maar staan we vandaag nu al veel verder? Ik heb de pijnpunten en mogelijke oplossingen onder de loep genomen. Ik stel al vast dat in onze Raad van bestuur op de 8 leden slechts 1 een vrouw is… In de grote internationaal georiënteerde kantoren, voornamelijk in Brussel, zijn slechts 30 % van de vennoten vrouwen. Wel zijn 55 tot 65 % van de stagiairs vrouwen. Het wordt meisjes ingepeperd om goed te studeren en ‘voorzichtig’ te zijn. Maar de voorsprong van hun betere studieresultaten kunnen ze niet verzilveren. Vrouwen hebben vaak een kortere loopbaan bij de balie en stappen dan over naar een vlakkere loopbaan met meer zekerheid. Er is nog werk aan de winkel, zeker ook voor de Orde van Vlaamse Balies (OVB). Er is nood aan opleidingen, onder meer over het niet-juridische in een juridisch kader. We moeten pleiten voor leefbaar werk, bijvoorbeeld door advocaten als bedienden te kunnen laten werken. Het is de taak van de balie om de kwaliteit te bewaken. De balie is behoudsgezind en waakt over de instroom van advocaten, die de kwaliteit moet garanderen. Waarom zouden we niet eens de uitstroom in kaart brengen, want goede krachten behouden is een actueel probleem. We moeten focussen op meer flexibiliteit, duidelijke communicatie en vooruitzichten die perspectief bieden én afstand nemen van onbewuste vooroordelen!”

Stafhouder Rik Crivits bood schitterend weerwoord op deze openingsrede en had heel wat punten van kritiek: “Ik ben trots op de vele vrouwen in mijn kantoor in Brugge”, stak hij van wal. “Mijn team telt 11 mannelijke en 19 vrouwelijke advocaten. Sinds 1888 is er heel veel veranderd, toen men zei dat vrouwen zwak waren en geen tijd hadden omdat ze het huishouden moesten besturen. Het thema man/vrouw is al lang achterhaald. We moeten onszelf ervoor behoeden om het algemene genderbeeld te behouden, dat zich zelfs uit in speelgoed. Misschien zijn we op de goede weg met de nieuwe genderneutrale Mr. Potatoe-figuurtjes die kinderen zelf moeten samenstellen… Tegenwoordig is er trouwens niet langer een probleem, maar wel met de mannen! Statistieken wijzen uit dat 40 % van de studenten die een universitaire opleiding starten, mannen zijn en 60 % vrouwen. Bij de studierichting rechten is de verhouding 35 % mannen en 65 % vrouwen. Mannen domineren wel in de richting ingenieursstudies en STEM-gerichte opleidingen. Ons beroep is aan het feminiseren! Dat merk je duidelijk wanneer ik jullie de foto’s met stagiairs van al onze balies toon! De grote kantoren zijn inderdaad nog meer ‘masculien’ en ‘hard’, maar dan geef ik de dames een goede raad: topkantoren zullen doodbloeien als ze jullie negeren maar ook als jullie hen negeren. Gebruik jullie overweldigende overmacht en wees solidair! If you can’t join them, beat them!”

Tot slot kaartte Mathilde Steenbergen, kabinetschef van Justitie, twee actuele thema’s aan: de visie en omgang met slachtoffers van intrafamiliaal en seksueel geweld en de strafuitvoering. De avond werd afgesloten met een diner en dansfeest met swingende muziek uit de roaring twenties.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.