"Op deze wijze is het onderzoeksgerecht te Veurne de facto afgeschaft", schrijft Johan Decadt, stafhouder van de Orde van Advocaten van de balie in Veurne in een mededeling. "In de praktijk betekent dit dat voor handelingen met betrekking tot een gerechtelijk onderzoek in Veurne ...in Brugge uitgevoerd worden."
...

"Op deze wijze is het onderzoeksgerecht te Veurne de facto afgeschaft", schrijft Johan Decadt, stafhouder van de Orde van Advocaten van de balie in Veurne in een mededeling. "In de praktijk betekent dit dat voor handelingen met betrekking tot een gerechtelijk onderzoek in Veurne ...in Brugge uitgevoerd worden." "Voorleidingen, besprekingen van de voortgang van een gerechtelijk onderzoek vereisen dus telkens een verplaatsing heen en terug van 110 km. Veel tijd- en energieverlies voor de rechtzoekenden, hun advocaten, maar ook voor de politiediensten, die instaan voor vervoer en bewaking van gearresteerde personen."De maatregel wordt voorgesteld als 'tijdelijk' omwille van personeelsgebrek (want een rechter kan slechts functioneren, wanneer hij permanent over een griffier kan beschikken), maar in Veurne vrezen ze dat tijdelijke maatregelen meermaals kunnen worden verlengd om vervolgens plots definitief te worden. "Waar minister Geens op 13 november ons nog bevestigde dat de afschaffing van de afdeling Veurne niet aan de orde was, blijkt dat in de praktijk de werking van de rechtbank van Veurne systematisch wordt gedwarsboomd en ondermijnd", aldus de Veurnse balie. "De hervorming van justitie werd destijds verkocht met het argument dat de kleinere entiteiten beter zouden worden ondersteund door grotere en mobielere inzetbaarheid van het personeel en/of magistraten vanuit de grotere entiteiten, bijvoorbeeld bij ziekte. De realiteit is echter net andersom."Nu een personeelslid van het onderzoek afwezig is wegens ziekte maakt men hiervan gebruik om de dienst eenvoudigweg - zij het zogezegd tijdelijk - af te schaffen, vindt men in Veurne. "Onze regio heeft recht op volwaardige, goed werkende gerechtelijke diensten, wat onvoldoende kan verzekerd worden vanuit de standplaats Brugge, gezien de afstand en de moeilijke bereikbaarheid van het justitiepaleis daar.De Balie van Veurne eist dan ook onmiddellijke maatregelen ter ondersteuning van de werking van de Rechtbank van Veurne, die een volwaardige afdeling moet blijven, met inbegrip van het Kabinet van de Onderzoeksrechter. "Indien niet onverwijld wordt ingegrepen opdat de plaatselijke diensten naar behoren kunnen functioneren, zal ook vanuit de Balie actie ondernomen worden", klinkt het nog.