Op hun laatste dag in Brugge maakten een honderdtal studenten van Brugse Europacolege het erg bont. Met feestjes pleegden zij een inbreuk op de veiligheidsmaatregelen in coronatijd. Bovendien werden de opgeroepen agenten uitgesch...

Op hun laatste dag in Brugge maakten een honderdtal studenten van Brugse Europacolege het erg bont. Met feestjes pleegden zij een inbreuk op de veiligheidsmaatregelen in coronatijd. Bovendien werden de opgeroepen agenten uitgescholden.Inmiddels hebben de buitenlandse studenten zich in een brief verontschuldigd bij de Brugse burgemeester. Dirk De fauw overwoog eventjes om de baldadige studenten niet het tradititionele Brugs eregetuigschrift bij hun afscheid te geven. Maar hij bedacht zich: "Die studenten zijn internationale ambassadeurs voor Brugge. Als we hen straffen, verlaten ze onze stad met een slecht gevoel. Later zullen zij Europese topfuncties bekleden."Bijgevolg heeft de lokale politie geen proces-verbaal uitgeschreven en kan het parket de belhamels niet vervolgen. Gemeenteraadslid Raf Reuse (Groen) noemt dit een fraai staltje klassejustitie. Drie Brugse horecabazen zijn vorige weekend wel geverbaliseerd omdat zij de coronamaatregelen niet respecteerden. 't Kroegstje kreeg een boete van 900 euro: 750 euro voor corona-inbreuken en 150 euro voor nachtlawaai, omdat er teveel luide scholieren in deze kleiejn herberg zaten....