Patiënten die moeten hoesten en koorts of ademhalingsmoeilijkheden hebben, kunne...

Patiënten die moeten hoesten en koorts of ademhalingsmoeilijkheden hebben, kunnen zich vanaf nu aanmelden bij deze wachtzaal. Daar zullen ze verder behandeld worden door de medewerkers van de spoed.Alleen als iemand erge symptomen heeft en opgenomen dient te worden in het ziekenhuis, mag zich nog steeds aan de huidige spoedafdeling melden, zo meldt het ziekenhuis dit op haar Facebookpagina. (JTV)