...

Hiermee wordt een nauwe samenwerking tussen beide ziekenhuizen een feit. Deze samenwerking is tot stand gekomen met het oog op de uitbouw van een geïntegreerd zorgaanbod, en een versterking van elkaars werking .VoortrekkersrolBeide ziekenhuizen worden geconfronteerd met uitdagingen die door netwerking op een effectieve manier kunnen aangegaan worden. Samen willen ze een voortrekkersrol spelen in het transmuraal aanbieden van de zorg. Zo wordt een antwoord geboden aan de toename van het aantal langdurig zieke patiënten die in een zorgketen volledig wensen verzorgd en geholpen te worden. Beide ziekenhuizen willen een actieve rol spelen in de samenwerking en opleiding van de doorverwijzende huisartsen en in de inspraakbevordering van de huisartsen, patiënten en de gemeenschap. De samenwerking kreeg een Latijnse naam: "Non solum, sed etiam', wat staat voor 'Niet alleen, maar ook...' Het netwerk wil meteen ook andere ziekenhuizen uit de regio uitnodigen om aan te sluiten.(DM)