AZ Sint-Jan lonkt naar fusie met AZ Sint-Lucas

Pablo Annys: “We hebben 100 miljoen euro geïnvesteerd in het Hendrik Serruysziekenhuis, ik verwacht iets terug na de opheffing van de fusie met het AZ Sint-Jan.” © Davy Coghe
Stefan Vankerkhoven

“Eén groot Brugs-Oostends ziekenhuis: dát is de toekomst”, reageert Pablo Annys, voorzitter van AZ Sint-Jan, op de beslissing van het Oostendse Hendrik Serruysziekenhuis om de fusie op te doeken. AZ Sint-Jan wil nu voort samenwerken met AZ Sint-Lucas en lonkt naar een Brugse fusie.

Hoewel hij de scheiding al een tijdje zag aankomen, reageert de Brugse OCMW-voorzitter Pablo Annys erg ontgoocheld op het feit dat het Oostendse stadsbestuur vorige week donderdagavond eenzijdig de stekker uit de fusie van het AZ Sint-Jan met het Hendrik Serruysziekenhuis trok. Daarmee komt een einde aan een samenwerking van twaalf jaar tussen de twee openbare ziekenhuizen.

Publiekprivate samenwerking

“De liberale Oostendse burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) kiest voor een privatisering van de zorg, terwijl het Brugse stadsbestuur ervan overtuigd blijft dat zorgverlening een kerntaak is van de publieke overheid”, reageert Pablo Annys, de socialistische schepen voor Sociale Zaken. “En dat werkte. Eerder dit jaar is ons publiek ziekenhuis AZ Sint-Jan uitgeroepen tot een van de tien beste ziekenhuizen van België, na een onderzoek van het Amerikaans magazine Newsweek en dit als enige West-Vlaamse ziekenhuis.”

Bart Tommelein van zijn kant vindt dat het niet aan het Brugse schepencollege is om te beslissen over de Oostendse gezondheidszorg. “Dat was tot nu toe de facto zo, en dit aanvaarden wij niet langer. We wilden blijven samenwerken, maar konden ons niet vinden in de Brugse eisen, waaronder een honderd procent publiek ziekenhuis. Wij voeren enkel uit waarover al 20 jaar gesproken wordt in Oostende: een fusie van Damiaan en Serruys, die een privaat-publieke vzw wordt met 900 bedden. Dat is binnen de top 10 in Vlaanderen!”

Andere politieke meerderheid

Pablo Annys wijst erop dat twaalf jaar geleden, toen beide ziekenhuizen een fusie aangingen, er een andere politieke meerderheid aan de touwtjes trok in Oostende. Toen regeerden nog de socialisten in de Koningin der Badsteden. “Ik stel vast dat het private Damiaanziekenhuis zijn eerdere bezwaren tegen een fusie met het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende nu laat varen om samen te gaan met het kleinere, openbare Hendrik Serruys.”

So be it, maar dit is kortetermijndenken. Want op langere termijn ligt de toekomst van onze ziekenzorg in één groot ziekenhuis voor Brugge en Oostende. Met andere woorden: een fusie van vier ziekenhuizen, met name de twee Brugse ziekenhuizen AZ Sint-Jan en Sint-Lucas met het Oostendse Damiaan en Serruys. De zorg specialiseert zich steeds meer, je kunt enkel topdokters aantrekken via schaalvergroting.”

Investering

Pablo Annys begrijpt daarom de houding van het Oostendse stadsbestuur niet. “De voorbije twaalf jaar is ook in het Oostendse Serruysziekenhuis het personeelsbestand gegroeid. Behoudens voor gespecialiseerde zorg moest er geen enkele Oostendse patiënt naar Brugge komen. En bovenal: het AZ Sint-Jan heeft 100 miljoen euro geïnvesteerd in haar Oostendse campus.”

“We willen constructief meewerken aan de opheffing van de fusie, maar de Brugse uitgaven in medische apparatuur in Serruys zullen gecompenseerd moeten worden. We verwachten een zekere return. Pas op, het gaat niet om Brugs belastinggeld, ons OCMW-ziekenhuis draait autonoom op middelen van de hogere overheden.”

Personeel

“Het belangrijkste in dit verhaal is dat de patiënten niet de dupe worden van politieke beslissingen. De patiënten liggen niet wakker van structuren, zij willen goed verzorgd worden en kiezen een ziekenhuis voor zijn kwaliteit. De fusie ontbinden wordt een werk van lange adem, die meerdere jaren zal aanslepen. Ik vrees wel wat onzekerheid bij de duizend personeelsleden in Oostende rond hun statuut.”

“Voor het AZ Sint-Jan en zijn 3.000 resterende personeelsleden zie ik geen negatieve gevolgen van die operatie, ook niet voor onze financiering. We verliezen wel 300 van onze 1.200 bedden, maar bij de subsidiëring wegen onze gespecialiseerde afdelingen, zoals hartchirurgie, veel zwaarder door. En we blijven inzetten op onze universitaire bedden. De verdere afhandeling van die afscheuring is voer voor juristen, we kijken nu vooral naar de toekomst.”

AZ Sint-Lucas

Schepen van Sociale Zaken Pablo Annys ziet twee prioriteiten in het ziekenhuis van de toekomst. “De zorg zal zich nog verder specialiseren én patiënten zullen na een operatie het ziekenhuis nog sneller verlaten. Hoe zullen wij dit organiseren in de Brugse regio? Dat vergt een nieuwe ziekenhuisstrategie.”

“Anderzijds zullen wij onze samenwerking met het AZ Sint-Lucas nog versterken. Zeventig procent van onze artsen werken in beide Brugse ziekenhuizen. Ze hebben associaties en gemeenschappelijke wachtdiensten opgericht. Dit staat in schril contrast met het Oostendse verhaal: ik zie aan het Oostendse perron twee treinen stilstaan, wij in Brugge gaan vooruit inzake samenwerking. Op middellange termijn zie ik dat engagement uitmonden in een fusie tussen het AZ Sint-Lucas en het AZ Sint-Jan. Maar we hebben hiervoor tijd.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.