Met de website www.leverchirurgie.com en www.pancreaschirurgie.com willen de chirurgen patiënten en familieleden beter informeren over de chirurgie die zich toespitst op de ingrepen ter hoogte van lever, galwegen en pancreas (de alvleesklier). Dit doen ze op een verstaanbare manier en met duidelijke tekeningen. Het is een Nederlandstalige website die duidelijkheid schept. Dr. Franky Vansteenkiste en dr. Mathieu D'Hondt bouwden samen de hepatobiliaire heelkunde uit in AZ Groeninge in Kortrijk. Ze weten dat er veel te vinden is op internet, maar willen ook dat patiënten, die soms met een zware diagnose worstelen, de juiste informatie te zien krijgen naast de brochure die ze in het ziekenhuis krijgen. "We kunnen er ook andere mensen mee helpen", zeggen ze in koor.
...

Met de website www.leverchirurgie.com en www.pancreaschirurgie.com willen de chirurgen patiënten en familieleden beter informeren over de chirurgie die zich toespitst op de ingrepen ter hoogte van lever, galwegen en pancreas (de alvleesklier). Dit doen ze op een verstaanbare manier en met duidelijke tekeningen. Het is een Nederlandstalige website die duidelijkheid schept. Dr. Franky Vansteenkiste en dr. Mathieu D'Hondt bouwden samen de hepatobiliaire heelkunde uit in AZ Groeninge in Kortrijk. Ze weten dat er veel te vinden is op internet, maar willen ook dat patiënten, die soms met een zware diagnose worstelen, de juiste informatie te zien krijgen naast de brochure die ze in het ziekenhuis krijgen. "We kunnen er ook andere mensen mee helpen", zeggen ze in koor.Beide chirurgen hebben een uitgebreide opleiding en ervaring in de minimaal invasieve chirurgie, wat beter bekend is als kijkoperatie. Samen voerden ze al meer dan 1.000 complexe lever- en pancreasingrepen uit. Op de uitgebreide website vind je uitleg over de functie, aandoeningen en ingrepen van en aan de lever, pancreas, de galblaas en de galwegen. Er wordt ook een duidelijke uitleg gegeven over kijkoperaties mét en zonder robot en de voordelen daarvan. Het hele verloop van het zorgtraject wordt eveneens in klare taal beschreven. "Wie zich nog meer wil verdiepen, kan ook op onze website terecht voor informatie over wetenschappelijke studies, publicaties, presentaties en organisaties", klinkt het.Lever- en pancreaschirurgie is enkel mogelijk in grotere centra waar verschillende diensten goed uitgebouwd zijn. "Onze dienst werkt daarom samen met veel andere centra die complexe gevallen naar ons doorverwijzen voor een lever- of pancreasingreep", aldus de dokters. In elk ziekenhuis mogen er leveroperaties gebeuren. "Niet veel doen het echter, want er is veel kans op verwikkelingen en bloedingen wanneer de ervaring ontbreekt." Pancreasoperaties mogen slechts in 15 centra in ons land gebeuren. "Daarvoor moet je ervaring hebben in een aantal operaties en moet je bij de overheid een dossier indienen. Dat gebeurt in Kortrijk en in Brugge. Ziekenhuizen uit Izegem, Waregem, Maria Middelares in Gent, Zottegem en verschillende anderen sturen hun patiënten door naar AZ Groeninge. Er komen patiënten uit de hele provincie of zelfs erbuiten en ook uit het buitenland naar hier om geholpen te worden."Nu ook de robot zijn intrede deed bij kijkoperaties zijn er nog meer mogelijkheden. "De beweeglijkheid in de buik met zo'n robot is ongelofelijk", stelt Mathieu D'Hondt. "De komende maanden zullen verschillende studies de voordelen van de robot aantonen. Aan een aantal studies konden we zelf deelnemen."In AZ Groeninge doet men echter nog meer dan enkel operaties. Sinds september 2019 werden patiënten voor hun operatie, op het moment van ontslag en 1, 3, 6 en 12 maanden na hun leveroperatie ondervraagd over de kwaliteit van het leven. Dat gebeurt telefonisch of via een app. Quasi alle patiënten die het voorbije jaar een leveroperatie ondergingen, waren bereid deel te nemen aan de studie. Het duurt nu nog een jaar tot de laatste gegevens binnen zullen zijn. "Dan kunnen de data naar Kulak om er analyses te doen. Deze zullen belangrijke weetjes opleveren over hoe een patiënt herstelt en welke factoren een goed herstel bepalen. Wij vermoeden echt dat een kijk- of robotoperatie beter is voor een functioneel herstel, maar na de studie zullen we er een nog beter zicht op krijgen."Dit jaar werd ook zwaar ingezet op en geïnvesteerd in robotchirurgie. Ondertussen zijn er de voorbije maanden al een 30-tal complexe lever- en een 20-tal pancreasoperaties met de robot uitgevoerd. Op vlak van robotische lever- en pancreasoperaties hoort Kortrijk bij de pioniers.Van de meer dan 1.000 lever- en pancreasoperaties die in Kortrijk de voorbije tien jaar uitgevoerd werden, zijn er drie vierde via kijkoperatie - klassieke kijkoperatie of met robot. "Dat heeft grote voordelen, vooral dat er minder bloedverlies mee gepaard gaat en dat er een vlotter herstel met minder verwikkelingen volgt. Dat heeft een kortere hospitalisatieduur tot gevolg", besluiten Franky Vansteenkiste en Mathieu D'Hondt.