"Het gloednieuwe Z-blok past perfect in ons concept van planbare zorg: de zorg zo patiëntvriendelijk en zo hedendaags mogelijk naar de patiënten brengen", begint Johan Hellings, algemeen directeur van AZ Delta. "En dat gaat ver. Nu is onze parkeergarage met 200 plaatsen wegens coronamaatregelen niet open maar wanneer dat wel kan, zal de bezoeker in de parkeergarage gewoon de lift kunnen nemen tot bij de consultatiezones en indien een medische beeldvorming nodig is, verplaatst hij of zij zich dan gewoon via de nieuwe glazen luchtbrug tot in het ziekenhuis."
...

"Het gloednieuwe Z-blok past perfect in ons concept van planbare zorg: de zorg zo patiëntvriendelijk en zo hedendaags mogelijk naar de patiënten brengen", begint Johan Hellings, algemeen directeur van AZ Delta. "En dat gaat ver. Nu is onze parkeergarage met 200 plaatsen wegens coronamaatregelen niet open maar wanneer dat wel kan, zal de bezoeker in de parkeergarage gewoon de lift kunnen nemen tot bij de consultatiezones en indien een medische beeldvorming nodig is, verplaatst hij of zij zich dan gewoon via de nieuwe glazen luchtbrug tot in het ziekenhuis.""In het Z-blok vinden we op het gelijkvloers het SMC of Sport Medisch Centrum. Op de eerste verdieping is er de oogkliniek, daarboven de consultaties orthopedie en op de bovenste verdieping de pijnkliniek. De buitenomgeving van het SMC wordt momenteel afgewerkt en daar komt onder meer een looppiste die binnen in het Sport Medisch Centrum begint. Men kan dus van binnen naar buiten lopen op een speciaal aangelegde piste. In dat SMC zullen zowel topsporters als recreatieve sporters geholpen worden.""Vanaf de tweede verdieping van het SMC zal een glazen verbindingsbrug vertrekken naar het ziekenhuis. Op die manier komt er een snelle en directe verbinding met de afdeling medische beeldvorming en kunnen patiënten ook makkelijk vervoerd worden. Nu is er al een verbinding op niveau 0 en op het niveau van de onthaalzone maar er komt dus een makkelijker verbinding. De kostprijs van die glazen brug wordt op 1.000.000 euro gebudgetteerd en de werken hiervan starten wellicht in december 2020 om dan in maart 2021 de brug officieel in te huldigen. Maar we wachten tot het B- en F-blok zijn afgebroken vooraleer we met de bouw van de brug starten.""Dat B- en F-blok behoort tot het oudste gedeelte van het ziekenhuis", gaat Bart Wenes, ondervoorzitter van AZ Delta en schepen in Roeselare, verder. "Het B-blok dateert uit 1936 en werd ettelijke keren verbouwd en aangepast. De kamers werden gerenoveerd, er kwam een dagziekenhuis met behandelingskamers, er werd een pijnkliniek ingericht en in 2014 werd die verbouwd naar een pediatrische afdeling. Het gebouw zelf is uitgevoerd in traditioneel metselwerk met vloeren in beton en heeft een slechte isolatiefactor. Dat gebouw behouden is eigenlijk geen optie.""Ook het F-blok uit 1988 of de vroegere verbindingsgang tussen het Welzijnshuis, de kapel en het ziekenhuis wordt afgebroken. Op 21 september start de firma Stadsbader met de voorbereidende werken die 190.000 euro zullen kosten. Op zaterdag 3 oktober begint dan de ruwbouwafbraak aan de smalste kant van het F-blok om de hinder met de kiss & ride-zone op de bestaande campus te minimaliseren. Tegen eind november 2020 zouden de afbraakwerken moeten beëindigd zijn. Op de plaats van die twee blokken komt een 'groene parking' voor Motena en het Welzijnshuis met een betere verkeerscirculatie langs de Gasthuisstraat.""Na de afbraak van het F- en B-blok en de bouw van de verbindingsbrug komt er nog de derde fase van de omgevingsaanleg waarin ook de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel inbegrepen is", besluit Johan Hellings. " Dit zal 1.600.000 kosten.""Ik wil zeker nog eens duidelijk maken dat deze concentratie van planbare zorg op één enkele site een absoluut unicum is. En op de stadscampus zijn er precies dezelfde artsen, zorgverstrekkers en mogelijkheden als op de campus in Rumbeke.""Ook de chirurgische ingrepen dragen dezelfde kwaliteitsstempel als in Rumbeke. Er is absoluut geen verschil. Op langere termijn zullen we op de stadscampus ook opnieuw investeren in de uitbouw van het operatiekwartier. We willen dit up-to-date houden. De investeringen stoppen niet na de bouw van de campus Rumbeke."