De directie noemt het gesprek van vandaag met de vakorganisaties alvast constructief. "Voor de komende maanden zijn een 40-tal mensen aangeworven, maar er zijn nog een 20-tal vacatures open die we willen invullen", zegt woordvoerder Kristien Beuselinck van AZ Delta. "Maar door het tekort aan verpleegkundigen is dit in de praktijk erg moeilijk. We doen ook ee...

De directie noemt het gesprek van vandaag met de vakorganisaties alvast constructief. "Voor de komende maanden zijn een 40-tal mensen aangeworven, maar er zijn nog een 20-tal vacatures open die we willen invullen", zegt woordvoerder Kristien Beuselinck van AZ Delta. "Maar door het tekort aan verpleegkundigen is dit in de praktijk erg moeilijk. We doen ook een beroep op interimarbeid om extra te bestaffen."De directie engageert zich om de bestaffing te verhogen, zowel in functie van de gestegen werkdruk op de afdelingen als voor de mobiele equipe, zodat er beter kan worden ingespeeld op onverwachte afwezigheden. Maar er zijn ook een paar specifieke problemen. "Door de overstap naar het EPD (elektronisch patiëntendossier) bijvoorbeeld zijn er veel overuren ontstaan door de opleidingen, en er zijn ook extra overuren gepresteerd op diensten zelf omdat zo'n overschakeling meer tijd in beslag neemt. Maar de bedoeling is dat we vanaf september voluit van de voordelen van het systeem gebruik kunnen maken omdat mensen dan voldoende vertrouwd zullen zijn met het systeem en ook een aantal kinderziekten zijn weggewerkt.""Het ziekteverzuim is hoog in de zorgsector maar het ziekteverzuim in AZ Delta ligt in de lijn van de gemiddelden in andere ziekenhuizen. De directie wil hierover een gericht actieplan ontwikkelen met de vakorganisaties."In verband met het halen van het kwaliteitslabel JCI, is er een plan gemaakt om die accreditatie te halen tegen het einde van het jaar. Door de werkdruk werd dit al verlaat. In september wordt de balans opgemaakt en zullen verdere stappen voorbereid worden. Volgend jaar komt dan ook stilaan de verhuizing naar de nieuwe campus in Rumbeke in zicht. "De voorbereiding hiervoor zal ook tijdig opgestart worden", zo deelt de directie van AZ Delta nog mee.