AZ Delta is helemaal klaar voor officiële start van fusieziekenhuis op 1 januari

© STEFAAN BEEL
Redactie KW

Op maandagavond 22 december vond de eerste algemene vergadering plaats van de nieuwe vzw AZ Delta, die op donderdag 4 december jl. werd opgericht. Die vervangt de bestuursorganen van het H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen en het Stedelijk Ziekenhuis Roeselare, de twee partners die op voet van gelijkheid in juli 2012 een fusietraject startten, dat nu juridisch wordt beklonken.

De algemene vergadering van de nieuwe vzw AZ Delta telt 42 leden, waarvan er 28 worden aangeduid door de vzw Heilig-Hart Roeselare-Menen, 13 door het OCMW (met name de volledige Raad voor Maatschappelijk Welzijn) en één door de stad Roeselare (schepen Henk Kindt). Om de pariteit, die als rode draad door het hele fusieverhaal loopt, te kunnen behouden, is er een kleine kunstgreep toegepast, waarbij 7 van de 28 mandaten die toekomen aan het Heilig Hart, worden ingevuld op voordracht van de OCMW-voorzitter.

Opmerkelijk is dat heel wat externe expertise wordt aangetrokken voor de algemene vergadering. Zo maken voor het eerst artsen hun intrede, al gaat het om dokters die niét aan het ziekenhuis zijn verbonden. Dr. Johan Bouckaert en Dr. Björn Ghillemijn, hoofdgeneesheer van ziekenhuis in Ronse, worden, net als federaal parlementslid Nathalie Muylle, aangetrokken als externe deskundigen. En de medische raad van het H.-Hart vaardigde Dr. Joost Baert, hoofdgeneesheer van Klina Brasschaat, af. Al deze mensen zetelen ook in de Raad van Bestuur.

Maar ook vertegenwoordigers uit het brede werkveld rond het ziekenhuis werden aangetrokken : mensen uit de huisartsenkring, de geestelijke gezondheidszorg, de ouderenzorg, de verplegersopleiding, en zelfs twee mensen die de patiënten vertegenwoordigen.

Raad van Bestuur en directiecomité

De Raad van Bestuur telt 20 leden, wat vanaf 2019, bij de wissel van de legislatuur in de plaatselijke politiek, herleid zal worden tot 14. Deze Raad van Bestuur verkoos vanavond Herman Vanlerberghe als voorzitter. Geert Depondt wordt eerste ondervoorzitter, Paul Breyne tweede ondervoorzitter en Chris Compernolle secretaris.

Het directiecomité van AZ Delta, dat al operationeel is sinds april 2013, ligt vanaf nu ook officieel vast. Het bestaat uit tien mensen, onder leiding van algemeen directeur Johan Hellings. Die schetste voor de voltallige algemene vergadering de bijzondere uitdaging waar het nieuwbakken ziekenhuis nu voor staat : de daadwérkelijke fusie, of zeg maar integratie van de beide ziekenhuizen op het terrein. “Honderden mensen binnen onze organisatie, die 3.200 personen te werk stelt, zullen in de periode april-mei van volgend jaar een andere werkplek krijgen. We zijn dit nu al volop aan het voorbereiden, in volle overleg met alle betrokken partijen. Niet in het minst de vakorganisaties, die ik dank voor hun heel constructieve opstelling in het voorbereidingstraject naar de nieuwe fusie-CAO. Belangrijk hierbij is dat wij iedereen binnen onze organisatie werkzekerheid kunnen blijven bieden, maar we vragen wel meer flexibiliteit.”

Ook de artsen zijn uiteraard sterk betrokken partij, en zij zullen de verandering al snel voelen, want op 5 februari al wordt de nieuwe, ééngemaakte medische raad van AZ Delta verkozen. (JRE)

Lees hierover ook in Krant van West-Vlaanderen, De Weekbode editie Roeselare.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.