Door Jan Steenhoudt
...

Door Jan Steenhoudt"Omdat we het containerpark sterk vernieuwen, zijn we wettelijk verplicht om de gronden van het park te verharden", zegt Tom Beunens (43), schepen van Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken in Avelgem. "Mede door die maatregelen waren we al snel op zoek naar mogelijkheden om de groene long van het nieuwe sorteerpark te vrijwaren."De gemeente Avelgem voorziet daarom de plaatsing van zonnepanelen op de daken van de nieuwbouw. Dit in samenwerking met Vlaskracht, de burgercoöperatie die zich sinds eind 2018 inzet voor duurzame energie in de Leiestreek. "We willen de oude bomen rond en op de gronden van het recyclagepark inderdaad zoveel mogelijk behouden", knikt Beunens. "Voorts zal de L-vormige, groene buffer ervoor moeten zorgen dat het vernieuwd sorteerpark de omwonende burgers niet al te veel stoort. Ook de heraanleg van de trage weg past in dit plaatje. Sinds het nieuwe wegendecreet hebben we als gemeente autonomie over de trage weg, die nu nog door de site loopt, maar die we tot een groen pad zouden willen omtoveren."Het park wordt omgevormd naar een diftarcontainerpark met weegbrug. Het containerpark zal nog altijd uit een gratis en een betalend gedeelte bestaan, maar het recyclagesysteem krijgt een nog groenere toets en wordt gedifferentieerd. De prijs die je betaalt wordt namelijk afhankelijk van de hoeveelheid en het soort afval dat je binnenbrengt, waardoor mensen die bewust omgaan met hun afval en hergebruik beloond worden."Vroeger waren wij een van de beste leerlingen in de Imogklas op het gebied van recyclage, maar omdat wij een van de laatste gemeentes zijn die nog niet met het Diftarsysteem werkt, heeft die situatie zich nu omgedraaid", aldus Tom Beunens. "We willen het principe 'de vervuiler betaalt' zoveel mogelijk doortrekken. Daarom spreken we ook niet langer over een containerpark of recyclagepark, maar over een sorteerpark. Zo wordt duidelijk dat de inwoners vooral zelf moeten sorteren, en proberen zo min mogelijk restafval te produceren. De gemeente zou het jaarlijkse restafval per inwoner met 150 kg willen verminderen."Naast de vergroening wordt het sorteerpark ook op andere manieren vernieuwd. Zo zal de technische dienst van de gemeente, die zich nu op drie verschillende locaties bevindt, op die plaats gecentraliseerd worden. "De 22 arbeiders die bij de technische dienst werken hebben recht op een eigen ruimte, een werkatelier, nieuw sanitair, een degelijke refter en vergaderlokalen. Nu hebben al die vernieuwingen natuurlijk hun kostprijs. Na een eerste raming besloten we om 2,5 miljoen euro vrij te maken voor het project. Nu is het aan de gemeenteraad om te beslissen of ze de overeenkomst met Imog zullen goedkeuren."