"Voetbalschool Atletico vzw houdt zich vooral bezig met het geven van technische opleidingen aan voetbalspelers van 7 tot 14 jaar en keepers van 7 tot 16 jaar", vertelt Eddy Van Oost. "Wij hebben voor deze opleidingen een eigen methode ontwikkeld, waarbij er in kleine groepen per leeftijdscategorie gewerkt wordt, maar waarbij toch vooral de individuele richtlijnen en accenten per speler benadrukt worden. Het individu centraal stellen is een van onze basisprincipes."
...

"Voetbalschool Atletico vzw houdt zich vooral bezig met het geven van technische opleidingen aan voetbalspelers van 7 tot 14 jaar en keepers van 7 tot 16 jaar", vertelt Eddy Van Oost. "Wij hebben voor deze opleidingen een eigen methode ontwikkeld, waarbij er in kleine groepen per leeftijdscategorie gewerkt wordt, maar waarbij toch vooral de individuele richtlijnen en accenten per speler benadrukt worden. Het individu centraal stellen is een van onze basisprincipes.""De opleidingen vinden tijdens het schooljaar plaats op zondagvoormiddag in onze thuishaven Zulte. Tijdens de zomervakanties gaan we dan op verplaatsing en organiseren we stages van vijf dagen, eveneens per leeftijdscategorie. Ik kan overigens nu al meegeven dat we volgend jaar, in samenwerking met KSV Pittem en DVK Egem, ook in Pittem een zomerstage zullen voorzien.""Drie jaar geleden kwam ik toevallig in contact met iemand die het concept van 'voetjebal' nationaal in België coördineert en die aangaf nog locaties te zoeken om dit initiatief, dat overigens zijn oorsprong in Nederland vindt, verder uit te rollen.""Het idee achter voetjebal sprak mij meteen aan omdat dit perfect past binnen de visie van Atletico. We hebben dan ook vrij snel beslist mee op de kar te springen en het concept aan te bieden. Inmiddels zijn we nu drie jaar bezig, organiseren dit momenteel op zeven locaties en ik mag toch wel zeggen dat het overal zeer positief onthaald wordt. Het mooiste bewijs hiervoor is dat heel wat kinderen, die er vorig jaar al bij waren, ook dit jaar weer van de partij zijn.""In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, ligt bij voetjebal de nadruk absoluut niet op het voetballen. Heel wat oefeningen gebeuren met een bal, maar daar stopt voor het grootste deel de overeenkomst. De bal wordt gebruikt als een instrument, dat het kind helpt om de mogelijkheden van zijn eigen lichaam te leren kennen en om het bewust te maken van zijn eigen coördinatie en spierkracht.""Naast de persoonlijke ontplooiing van het kind, speelt ook het feit dat alle oefeningen samen met een ouder gedaan worden een grote rol bij het succes. De trainers geven gedurende de sessies opdrachten die de ouder (of grootouder) dan samen met het kind moet uitvoeren. Ik hoor bijvoorbeeld vaak van vaders dat dit de ideale gelegenheid is om eens creatief met hun kind bezig te zijn en dat dit de band ouder-kind duidelijk sterker maakt.""We kiezen er ook bewust voor om de groepen te beperken tot tien kinderen. Niet alleen uit praktische overwegingen (een sessie vraagt heel wat voorbereiding en een waaier aan materiaal), maar ook omdat het op die manier beheersbaar blijft en een leukere sfeer geeft binnen de groep.""Ondanks dat we nog maar drie jaar bezig zijn, zien we nu al dat kinderen uit de oudste groep de overstap gemaakt hebben naar een voetbalvereniging, wat ons uiteraard blij maakt en een stimulans is om op de ingeslagen weg verder te gaan."Een volledige reeks voetjebal omvat tien 'lessen' van 45 minuten. Deze vinden plaats in Pittem in de sporthal op zondag om 10 en 11 uur en kosten 10 euro per les. Bij de eerste sessie kan ook een leuk voetbaltenuetje aangekocht worden aan 35 euro. (JG)