Opleidingsvorm 4 (OV4) type 3 is een richting in het buitengewoon onderwijs voor jongeren die wel de eindtermen van het gewoon onderwijs moeten halen. "Cognitief kunnen ze het aan", legt Hilde Van Brussel, directeur in Ter Bruyninge uit. Vorig jaar startte deze werking in Kortrijk. OV4 type 3 valt onder Ter Sterre van Moorslede, maar wordt georganiseerd in Athena Ter Bruyninge in Kortrijk/Marke. Karel Duthoo is coördinator.
...

Opleidingsvorm 4 (OV4) type 3 is een richting in het buitengewoon onderwijs voor jongeren die wel de eindtermen van het gewoon onderwijs moeten halen. "Cognitief kunnen ze het aan", legt Hilde Van Brussel, directeur in Ter Bruyninge uit. Vorig jaar startte deze werking in Kortrijk. OV4 type 3 valt onder Ter Sterre van Moorslede, maar wordt georganiseerd in Athena Ter Bruyninge in Kortrijk/Marke. Karel Duthoo is coördinator.Vorig jaar werd er gestart met 14 leerlingen in het eerste jaar. "We bieden STEM-onderwijs aan voor deze onderwijsvorm. De leerlingen werken ervaringsgericht. De focus ligt op sociale vaardigheden en op herstelgericht werken. We beginnen elke dag opnieuw en focussen ons op de verbinding met de leerlingen."De richting werd vorig jaar voor twee klassen in het eerste jaar ingericht in een leegstaand gebouw in de Bruyningstraat 20, maar aangezien er dit jaar een tweede jaar bijkomt, en er opnieuw 13 leerlingen starten in het eerste jaar, werd deze locatie te klein. "Die klassen zullen we nu gebruiken voor de levensbeschouwelijke vakken voor alle klassen in Athena Ter Bruyninge", vertelt Hilde. In deze school voor buitengewoon onderwijs zitten leerlingen van onderwijsvormen 1, 2, 3 en 4. Er werd her en der verhuisd tijdens de vakantie zodat een volledig gebouw achteraan de campus vrijkwam voor OV4 type 3. Daar gaat dit jaar ook een halftijds leerlingenbegeleider en een halftijdse opvoeder aan de slag. "Alle klassen staan in verbinding met het kantoor van de coördinator, de opvoeder en de leerlingenbegeleider. De leerkracht staat dus nooit alleen in zijn of haar klas.""Vorig jaar werden we op snelheid gepakt door corona, maar nu willen we ook de kaart van het individuele afstandsonderwijs trekken, zelfs hier ter plaatse met jongeren in een apart lokaal. Zo kunnen we de leerlingen meer individueel aanpakken", stelt Karel. "Met corona hadden we natuurlijk het probleem dat niet iedereen digitaal bereikbaar was. Mochten we dit vooraf geweten hebben, zouden we het geoefend hebben. Die voorbereiding zal nu wel gebeuren."Karel vertelt nog dat er nu ook drie pony's op het domein van Ter Bruyninge staan. "We willen met die pony's therapeutisch aan de slag gaan om in verbinding te komen met de jongeren. Als de jongeren het moeilijk hebben zullen we de pony's ook inzetten. Wekelijks zal een leerkracht de dierenverzorging - er zitten ook geiten en kippen - op zich nemen, samen met de leerlingen van OV4. "Dieren kan je eigenlijk gebruiken als spiegel: als je heel druk naar een dier toeloopt, zal het dier weglopen of zich verstoppen. We kunnen met de dieren leren aan de jongeren dat ze zichzelf wat klein moeten maken en het rustiger aan kunnen doen." Doordat de pony's nu in de campus van Ter Bruyninge gehuisvest zijn, worden ze ook geïntegreerd bij iedereen op de campus. Naast zorg voor de dieren, worden de leerlingen van OV4 ook ingezet om een keer per week te zorgen voor leerlingen van OV1. "Dat geeft mooie resultaten!"