Het bouwproject, een ambitieus stadsvernieuwingsproject situeert zich op de voormalige CM-site tussen de Sint-Janslaan, de Wijngaardstraat en de Vlamingenstraat. Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK) schreef hiervoor een wedstrijd uit voor publiek-private samenwerking.
...