Assisen: Ann Vandekerckhove had nachtmerries over verlies Ferre (8)

Laurens Kindt

Op het assisenproces tegen Ann Vandekerckhove (46) uit Zwevegem, die beschuldigd wordt van de gifmoord op haar zoontje Ferre (8) in maart 2017, hebben de gerechtspsychiater en de onderzoeksrechter hun getuigenis afgelegd.

Beschuldigde Ann Vandekerckhove werd na haar aanhouding diverse keren onderzocht door twee psychiaters, aangesteld door het gerecht. Gezien haar collega Paul Lodewyck momenteel in quarantaine zit, kwam psychiater Myriam Leclerck alleen getuigen. De dokter vatte nogmaals de levensloop samen van de beschuldigde en van slachtoffer Ferre Dewerchin. Ze kwam ook terug op de gesprekken die ze voerde met Ann Vandekerckhove. “Ze had geen zelfmoordgedachten en stelde ook geen suïcidaal gedrag. Ze had het wel moeilijk met het verlies van haar mama en later ook de zorg voor haar oma. Ze had het soms ook wel moeilijk met het feit dat ze alleen instond voor de zorg voor Ferre. Ze leefde vrij geïsoleerd, met weinig sociaal contact of contact met haar familie. Ze nam ook anti-depressiva. Bij het onderzoek waren er geen tekenen van enige psychopathologie. Ze zat wel voor zich uit te staren tijdens het eerste gesprek, ze was emotieloos”, klonk het.

Verkeerd bezig

Bij het tweede gesprek, in juni 2017, was dat al veranderd. “Toen waren er meer emoties: echte spijt en echt verdriet over het verlies van Ferre. Ze leek dan pas te beseffen dat hij dood was. Ze zei dat ze hem nooit dood gewild heeft, integendeel: dat ze leefde voor Ferre en dat ze nog altijd nachtmerries heeft over hem. Ze zei dat ze heel goed besefte dat ze verkeerd bezig was en dat ze beter hulp had gezocht om haar problemen op te lossen. Ze zei ook dat ze zich neergelegd had bij haar detentie en ze voelde zich schuldig. De bekentenissen die ze afgelegd heeft (en weer ingetrokken, LK) , zijn zeker niet het gevolg van enig psychisch ziektebeeld”, aldus de psychiater. Ze vatte samen: “Er blijft risico op gevaar voor de maatschappij en voor zichzelf als ze middelen blijft gebruiken. Een behandeling is dus noodzakelijk voor een maatschappelijke re-integratie.”. De psychiater toonde ook enig begrip voor de beschuldigde. “Ik kan mij inbeelden dat een alleenstaande moeder, die fulltime werkt en grotendeels alleen voor haar kind zorgt, onder een grote druk staat. Tegenover mij was ze heel open, authentiek en eerlijk in wat ze zei”, zei ze.

Begrafenis

Onderzoeksrechter Marc Allegaert was de laatste getuige voor de middagpauze. De magistraat op rust overliep nogmaals het volledige onderzoek, hoewel dat al uitgebreid aan bod was gekomen tijdens de dubbele voorlezing van de akte van beschuldiging. Noch het hof, noch de jury, noch het openbaar ministerie hadden dan ook vragen voor de magistraat. Jef Vermassen, advocaat van de vader van Ferre, had wél een vraag. “Klopt het dat mevrouw niet naar de begrafenis mocht van u?”, wou hij weten. “Neen, ik laat dat nooit toe. Om juridisch-technische redenen en om praktische redenen. We hebben al geen politiemensen op overschot en dus gaan we die niet gebruiken voor zoiets”, klonk het. “Die bekentenis, kunt u zich inbeelden dat dit onder druk zou tot stand gekomen zijn?”, wou meester Van Reusel weten. “Nooit. Het verhoor daarna, waarin ze die bekentenis weer introk, is ook gebeurd met dezelfde rechercheurs”, zei de onderzoeksrechter.

Na de middagpauze komen onder andere vijf apothekers getuigen waar de beschuldigde ether ging kopen. Ook de mensen van de school van Ferre en de psycholoog bij wie de jongen een tijd lang in behandeling was, moeten vandaag nog komen getuigen.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.