Assisen: “Ik heb enorm veel spijt”

© (Foto BELGA)
© (Foto BELGA)

Op het assisenproces tegen Tommy Jonckheere (32) hebben het hof en de jury zich teruggetrokken voor de beraadslaging over de schuldvragen. De Oostendenaar staat terecht voor de dodelijke messteek die hij op 6 oktober 2018 uitdeelde aan zijn kameraad Willy Deweert. In zijn laatste woord drukte hij vooral zijn spijt uit.

De verdediging vroeg om de feiten te herkwalificeren naar opzettelijke slagen en verwondingen met de ongewilde dood tot gevolg. Tijdens de replieken wees de burgerlijke partij echter op het oordeel van de correctionele rechtbank en van het hof van beroep. “Ik ben in het gezelschap van zes rechters, die geoordeeld hebben dat het wel degelijk om doodslag ging”, aldus meester Saskia Kerkhofs. Daarnaast werd opnieuw gehamerd op de verwondingen in het aangezicht van het slachtoffer en vooral de breuk in het keelskelet. “Na die poging tot wurging heeft Tommy het mes genomen en heeft hij recht in het hart gestoken. Die twee handelingen kunnen niet anders uitgelegd worden, dan dat hij effectief de wil had om te doden.”

Procureur-generaal Serge Malefason probeerde uit te leggen hoe de zaak uiteindelijk toch voor het hof van assisen belandde. De verdediging had immers gepleit dat het OM zélf in eerste instantie enkel voor opzettelijke slagen en verwondingen vervolgde. “Bij een tweede lezing van het dossier waren we bij het parket-generaal van oordeel dat de procureur des Konings verkeerd was”, verduidelijkte de openbaar aanklager. Hij voegde eraan toe dat het ook zijn persoonlijke mening is dat Jonckheere zich schuldig maakte aan doodslag.

Ten slotte vond Malefason het storend dat de verdediging de feiten zou afdoen als een ongelukje. “Hij heeft hem daar toch zien sterven. We weten toch dat het enkele minuten geduurd heeft. Als hij de dood niet had gewild, had hij op dat moment de 112 moeten bellen.”

Meester Kris Vincke herhaalde nogmaals dat ook de procureur-generaal aanvankelijk achter een verwijzing naar de correctionele rechtbank stond. In de repliek werd ook opgemerkt dat de wetsdokters en de gerechtspsychiaters geloof hechten aan de versie van de beschuldigde. Tommy Jonckheere had de nacht van de feiten alcohol, drugs en medicatie ingenomen. “Dat is ook de reden waarom de psychiater zegt dat die wil tot doden gezien zijn toestand niet aanwezig was.”

Zoals gebruikelijk kreeg de beschuldigde het laatste woord. De Oostendenaar stelde dat zijn gedachten uitgaan naar de familie en de nabestaanden van Willy Deweert. “Ik heb enorm veel spijt dat het gebeurd is, maar ik heb het eigenlijk niet gewild. Ik denk vaak aan hem.”

Het hof en de jury hebben zich om 17 uur teruggetrokken voor de beraadslaging over de schuldvragen. Voor doodslag riskeert Tommy Jonckheere 30 jaar opsluiting. Als de jury het standpunt van de verdediging volgt, hangt hem hoogstens tien jaar cel boven het hoofd.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.