De advocate merkte op dat de Oedelemnaar radeloos was omdat hij vreesde zijn kinderen niet meer te zien.
...