Onder de naam Endlis biedt de Oostendse rederij Captain Blue, het vroegere Franlis, al sinds eind jaren negentig asneerlatingen op zee aan. Het is veruit de voornaamste speler aan onze kust. Het aantal asneerlatingen is er de vorige vijf jaar zowat verdubbeld. Ook dit jaar stevent Endlis af op een verdere toename. Voor alle duidelijkheid: het gaat om asneerlating, geen uitstrooiing. Asuitstrooiing op zee is verboden. De as wordt neergelaten in een biologisch afbreekbare recipiënt, die binnen het uur opent. Dan verspreidt de as zich in het water.
...