De voorbije maanden verliep de communicatie tussen het gemeentebestuur en Fedasil bijzonder moeizaam. De reden daartoe was het quarantainebesluit van de burgemeester en zijn verbod om asielkinderen in de lokale scholen toe te laten toen Fedasil weigerde om alle asielzoekers op Covid...

De voorbije maanden verliep de communicatie tussen het gemeentebestuur en Fedasil bijzonder moeizaam. De reden daartoe was het quarantainebesluit van de burgemeester en zijn verbod om asielkinderen in de lokale scholen toe te laten toen Fedasil weigerde om alle asielzoekers op Covid-19 te laten testen nadat enkele bewoners in het opvangcentrum positief waren bevonden.Fedasil beschouwde de quarantainemaatregel en de eis om alle asielzoekers te laten testen als discriminatie. Dat leidde tot een hevige protestactie, maar uiteindelijk kwamen alle betrokken partijen tot een akkoord. De lockdown werd opgeheven toen 40 bewoners van het asielcentrum zich vrijwillig lieten testen en ze allemaal negatief bleken."Ik ben blij dat de afspraken worden nageleefd", besluit de burgemeester. "Uiteraard zullen onze integratie-ambtenaar en onze onderwijscoördinator al het nodige doen om - in samenspraak met de directies van de scholen - de kinderen een mooi einde van het schooljaar te bezorgen. Ik sta nog steeds achter mijn quarantainebesluit. Het asielcentrum was tijdens de coronaperiode een echt zorgenkindje met het grootst aantal positieve besmettingen in Koksijde. Enkel door de bewoners in quarantaine te houden, kon een uitbraak over heel Koksijde - met de oudste bevolking van Vlaanderen - worden vermeden. We sluiten nu dit hoofdstuk van het asielcentrum af en richten al onze aandacht op het zomerseizoen!"