Maandag is de milieuambtenaar van Oostkamp ter plaatse gaan kijken, samen met de politie die instond voor het verzegelen van de plaats. Naar aanleiding van de vaststellingen ter plaatse werd geconcludeerd dat snelle ma...

Maandag is de milieuambtenaar van Oostkamp ter plaatse gaan kijken, samen met de politie die instond voor het verzegelen van de plaats. Naar aanleiding van de vaststellingen ter plaatse werd geconcludeerd dat snelle maatregelen wenselijk zijn en de opruiming spoedig moest plaatsvinden.Burgemeester Jan de Keyzer legde de volgende bestuurlijke maatregel op aan hoofdaannemer Deleersnyder die ook van toepassing was op de onderaannemer Arber. "Vandaag, 24/06/2019, dient na de schooluren (na 17 uur) op het werf Leegtestraat 16 in Oostkamp de volledige site opgeruimd te worden wat betreft asbestcement, zowel de zichtbare stukken als eventuele vrijgekomen vezels. Dat moet gebeuren door werknemers met persoonlijke beschermingsmiddelen en met alle wettelijk voorgeschreven voorzorgsmaatregelen. De politie zal toezien op het ontsluiten van de verzegeling en het verloop van de werken."Voor verdere verspreiding van asbestvezels werden de resten besproeid met een handsproeier en met een bezem verwijderd. Tijdens de opruimingswerken was de cel Milieu politie van het Houtsche aanwezig.(GST)