Het (kinder)armoedeplan maakt deel uit van het Samenlevingsplan Iedereen #VANRSL en focust op gezinnen met kinderen. In Roeselare wordt één op zeven kinderen geboren in een gezin dat armoede kent. De coronacrisis heeft er voor gezorgd dat veel mensen leven in een p...

Het (kinder)armoedeplan maakt deel uit van het Samenlevingsplan Iedereen #VANRSL en focust op gezinnen met kinderen. In Roeselare wordt één op zeven kinderen geboren in een gezin dat armoede kent. De coronacrisis heeft er voor gezorgd dat veel mensen leven in een precaire situatie. De focus van het armoedebeleidsplan ligt op gezinnen met kinderen want het is belangrijk om in te zetten op kwetsbare gezinnen, zelfs al van voor de geboorte van een kind.Het stadsbestuur schuift daarom acht hefbomen naar voor waar sterk op wordt ingezet tijdens deze bestuursperiode. Het is wel van belang dat er een totaalaanpak komt om het verschil te kunnen maken.Men wil een flexibele kinderopvang creëren en vraag en aanbod op elkaar afstemmen, men wil de onderwijskansen van kinderen en jongeren verhogen net als de vrijetijdsparticipatie stimuleren van gezinnen in armoede. Ook wil men inzetten op preventieve gezinsondersteuning en investeren in gezondheidspreventie en toegankelijke gezondheidszorg. Verder wil men het aantal betaalbare en kwaliteitsvolle woningen verhogen en gepaste tewerkstelling voor iedereen faciliteren. Tenslotte wil men ook inzetten op een menswaardig inkomen en de onderbescherming aanpakken. Om al die doelstellingen te realiseren, zijn maar liefst 65 acties opgenomen in het (kinder)armoedebeleidsplan.