Het was een memorabel jaar voor de Ardooise brandweer die behoort tot de zone Midwest en opereert vanuit de brandweerpost in de Koning Albertstraat. Ze vierden hun 150-jarig bestaan, kregen met Lorenzo Cuvelier een nieuwe postoverste en moesten ook z...

Het was een memorabel jaar voor de Ardooise brandweer die behoort tot de zone Midwest en opereert vanuit de brandweerpost in de Koning Albertstraat. Ze vierden hun 150-jarig bestaan, kregen met Lorenzo Cuvelier een nieuwe postoverste en moesten ook zeer frequent eropuit trekken. "63 keer was dat voor diverse types van brand", vertelt secretaris Dieter Depuydt. "We moesten 16 keer uitrukken voor een brand in een gebouw maar ook voor 5 schoorsteenbranden, 11 industriebranden, 8 buitenbranden, 7 keer automatisch brandalarm en 9 algemene branden. Zeven keer moesten we ook optreden voor de verwijdering van gevaarlijke stoffen. Hieronder vielen ook geurhinder of milieuvervuiling." Er waren verder 232 technische interventies. De drie belangrijkste waren het verwijderen van wespennesten (102), het ruimen van het wegdek (55) en wateroverlast of stormschade (27). Het openen van een deur en het bevrijden van een dier vallen ook onder de noemer van technische interventie.Tot slot waren er ook 29 logistieke interventies. Zo verleende de brandweer 14 keer ondersteuning aan de ziekenwagen waarbij ze mensen met een ladderwagen evacueerden. De brandweer wijst tot slot ook nogmaals op het belang van rookmelders, die overigens nu verplicht zijn. (JM)