De opgravingen aan de Kapellestraat kwamen er ten gevolge van de geplande verkaveling van het stuk grond dat zich tussen de Meiweg en de Kouterweg bevindt. Eerst kwam er een vooronderzoek dat aangaf dat er een grote kans was om dergelijke sporen te vinden. In Zulte zijn immers eerder al archeologische sites blootgelegd met vondsten uit de st...

De opgravingen aan de Kapellestraat kwamen er ten gevolge van de geplande verkaveling van het stuk grond dat zich tussen de Meiweg en de Kouterweg bevindt. Eerst kwam er een vooronderzoek dat aangaf dat er een grote kans was om dergelijke sporen te vinden. In Zulte zijn immers eerder al archeologische sites blootgelegd met vondsten uit de steentijd en van een Romeinse nederzetting. Daarom werd besloten om twee sleuven te maken in de grond en een uitgebreide opgraving uit te voeren. Hierin werden meerdere sporen van grijs, rood en versierd aardewerk gevonden, enkele brokken ijzer en tientallen paalsporen. Deze palen dienden grotendeels om weiland af te bakenen maar enkele palensporen en een afbuigende greppel duiden op een woonerf. Voor de precieze perceelindeling is meer onderzoek nodig, maar dat komt er waarschijnlijk niet. "De site die we hier gevonden hebben, maakt waarschijnlijk deel uit van een middeleeuws woonerf dat waarschijnlijk zelfs nog doorliep richting de spoorweg", zegt Maarten Bracke. "Als archeoloog zou ik graag verder graven, maar wij zijn gebonden aan de verkavelingen. Wij halen enkel uit de grond wat toch opgegraven zou worden door de werken. Wat kan blijven zitten, laten we zitten. We deden wel een vrij zeldzame vondst: een strijkglas. Zoals de naam al zegt, werd dit stuk glas verwarmd en gebruikt om kleren mee te strijken. Dit vinden we eerder in stedelijke omgevingen."Naast de middeleeuwse vondsten kwam ook nog een Romeinse sestertiusmunt boven waarop nog vaag de beeltenis van een keizer op de ene, en die van een godin op de andere kant te zijn is. Iets dichterbij in de tijd zijn de twee bomkraters uit WO I. De grootste is maar liefst 2,8 meter in doorsnede. (JF)