De opgravingen aan de Kapellestraat kwamen er ten gevolge van de geplande verkaveling van het stuk grond dat zich tussen de Meiweg en de Kouterweg bevindt. Eerst kwam er een vooronderzoek dat aangaf dat er een grote kans was om dergelijke sporen te vinden. In Zulte zijn immers eerder al archeologische sites blootgelegd met vondsten uit de st...