Er was reeds een archeologisch vooronderzoek en werden toen proefsleuven getrokken. Op basis van de resultaten toen volgt er nu een grootschalig archeologisch vervolgonderzoek.
...

Er was reeds een archeologisch vooronderzoek en werden toen proefsleuven getrokken. Op basis van de resultaten toen volgt er nu een grootschalig archeologisch vervolgonderzoek.Het wordt uitgevoerd door BAAC Vlaanderen uit Drongen. Er zijn 20 werkdagen voorzien. De kostprijs van het bureauonderzoek, het vooronderzoek en de archeologische opgraving bedraagt samen 165.214,59 euro. Na het archeologisch onderzoek volgen de riolerings- en wegenwerken. Daarna worden de groenvoorzieningen aangelegd. Momenteel worden de documenten voor deze aanbesteding door WVI opgemaakt waarna een aannemer zal worden aangesteld om deze infrastructuurwerken uit te voeren. Als alles volgens plan verloopt, zal eind 2019 effectief gestart worden met de aanleg van de wegen. Deze nieuwe timing maakt de verkoop van de loten mogelijk eind 2020.De stad verkocht de gronden aan de WVI. Het gebied is goed voor 42 vrije kavels die variëren van 250 tot 550 vierkante meter, gecombineerd met een projectzone met stapelwoningen zodat de site voldoet aan de woonbehoeftes en prijsklasse van verschillende mensen.Het gaat alvast om een aanslepend dossier want de beslissing van de gemeenteraad dateert al van maart 2012 (!).(EDB)