Archeologisch onderzoek op komst in Hospitaalsite Damme

© (Foto PDV)
Piet De Ville

In het kader van de herbestemming van de historische Hospitaalsite in Damme, waarvoor de groep GTM Global Monument werd gekozen voor de verdere ontwikkeling, worden in september een vijftal proefputten voor archeologisch onderzoek aangelegd. “Na een lange voorgeschiedenis van plannen komt er nu dus ook beweging op het terrein”, zegt burgemeester Joachim Coens (CD&V+).

Het Damse stadsbestuur koos eerder dit jaar al voor het ontwerp van de groep GTM Global Monument voor de verdere ontwikkeling van de Hospitaalsite – tussen de Kerkstraat, de Burgstraat en de kerk – in het centrum van Damme. Met deze groep werden vervolgens verdere onderhandelingen gevoerd om tot een overeenkomst te komen over de modaliteiten en voorwaarden van de ontwikkeling. Bedoeling is om er het erfgoed op te waarderen en functies voor ontmoeting, bewoning en cultuurbeleving te realiseren.

“De groep GTM Global Monument zal enerzijds instaan voor de restauratie van onder meer het 13de eeuwse Sint-Janshospitaal, de Margarethavleugel en de toren van de O.L.V-kerk. Anderzijds zal de groep ook een nieuwbouw, voor woningen, realiseren langs de rechterzijde van het Hospitaal tot een stuk in de Burgstraat”, legt burgemeester Joachim Coens uit.

In het kader van die lopende onderhandelingen werd nu toelating verleend door het Agentschap Onroerend Erfgoed om op de site een archeologisch onderzoek te voeren. In de loop van september worden een vijftal proefputten aangelegd die zicht moeten bieden op de staat van de ondergrond en eventuele risico’s die daarbij zouden opduiken. “Wanneer na dit onderzoek finaal een overeenkomst kan worden afgesloten in de raad, kan het vergunningentraject starten voor de sloop van bestaande gebouwen en de realisatie van het nieuwbouwproject. Na een lange voorgeschiedenis van plannen en bestekken komt er nu dus toch beweging op het terrein”, klinkt burgemeester Coens positief.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.