Eind 2007 werd dat veldhospitaal voor opmetingen leeggepompt. Heel veel mensen weten niks af van het bestaan van deze toch aanzienlijke ondergrondse constructie, met faience aan de muren en zelfs toiletten. Het is zeer de vraag of de stad plannen heeft rond die bunker. "We zijn op de hoogte van dat noodhospitaal", reageert burgemeester Youro Casier (SP.A). "We gaan eerst de resultaten van het onderzoek van het proefsleuvenonderzoek afwachten en dan verder kijken."
...

Eind 2007 werd dat veldhospitaal voor opmetingen leeggepompt. Heel veel mensen weten niks af van het bestaan van deze toch aanzienlijke ondergrondse constructie, met faience aan de muren en zelfs toiletten. Het is zeer de vraag of de stad plannen heeft rond die bunker. "We zijn op de hoogte van dat noodhospitaal", reageert burgemeester Youro Casier (SP.A). "We gaan eerst de resultaten van het onderzoek van het proefsleuvenonderzoek afwachten en dan verder kijken."Nu ging het om een beperkt archeologisch onderzoek, in opdracht van de stad Wervik. De proefputten waren een vierkant van twee op twee meter. Er is gegraven tot op de onverstoorde bodem. In één put werd aardewerk uit de zeventiende eeuw aangetroffen. In een andere put stootte men met de kraan op resten zwaar gewapend beton. Vermoedelijk afkomstig van een bovengrondse schuilplaats aan de overkant van het Sint-Janshospitaal. Het onderzoek is een aanvulling op het archeologisch onderzoek dat in 1950 werd uitgevoerd en waarbij verschillende belangrijke Romeinse sporen zijn aangetroffen, zoals onder meer een Romeinse weg en een pottenbakkersoven. Toen werd blijkbaar een beperkte oppervlakte van veertig vierkante meter onderzocht. "Bedoeling is om tijdens het huidig onderzoek na te gaan of er onder het volledige plein sporen voorkomen, of er bepaalde zones binnen het plein zijn die sterk verstoord zijn en of er misschien ook jongere of zelfs oudere sporen voorkomen", aldus Ruben Willaert. "Op basis van dit onderzoek zal bepaald worden of het noodzakelijk is om in een volgende fase verder archeologisch onderzoek uit te voeren."De aanleg van het huidige Steenakker dateert van eind de jaren zeventig. Voor het archeologisch onderzoek ligt er een krediet van 500.000 euro vast. Het onderzoek is wettelijk verplicht. Voorzitter Stephane Debonne van de Stedelijke Oudheidkundige Commissie (St.O.C) hoopt dat er een vervolgonderzoek komt. "Omdat dit een unieke kans is", benadrukt hij. "Nu graaft men op zo'n groot plein in vijf putten en dat is natuurlijk erg fragmentarisch. Ik hoop dat het lokaal bestuur zich niet laat beïnvloeden moesten de resultaten van het vooronderzoek min of meer tegenvallen." Amateur-archeoloog Jimmy Deschrijvere uit de Vlamingenstraat pleit in een open brief voor de inzet van vrijwilligers tijdens het eventueel vervolgonderzoek. "Bij de werken aan de Leiebrug zijn duizenden - jawel - duizenden archeologische stukken gedumpt. Ik weet dat het niet simpel is vrijwilligers daarbij te betrekken door hun gebrek aan ervaring in het veld, maar toch zal het een pak werk minder werk kosten voor de archeologen die op de Steenakker dan zouden kunnen delegeren."