In normale omstandigheden ligt de focus van softwarepartner Immotef op het bouwen van software en applicaties voor de bouwindustrie. Maar sinds de uitbraak van het coronavirus in Europa, is een groot deel van het team ontwikkelaars bezig met een bijzondere applicatie in de strijd tegen de verspreiding van covid-19. Oostendenaar Bruce Lybeer is mede-zaakvoerder van Immotef en samen met Wouter Van Hecke uit Diksmuide een van de trekkers van het project. "We wilden niet toekijken naar hoe corona overal wild om zich heen slaat. We wilden onze skills als software-ontwikkelaars inzetten voor het algemeen belang", vertelt hij.
...

In normale omstandigheden ligt de focus van softwarepartner Immotef op het bouwen van software en applicaties voor de bouwindustrie. Maar sinds de uitbraak van het coronavirus in Europa, is een groot deel van het team ontwikkelaars bezig met een bijzondere applicatie in de strijd tegen de verspreiding van covid-19. Oostendenaar Bruce Lybeer is mede-zaakvoerder van Immotef en samen met Wouter Van Hecke uit Diksmuide een van de trekkers van het project. "We wilden niet toekijken naar hoe corona overal wild om zich heen slaat. We wilden onze skills als software-ontwikkelaars inzetten voor het algemeen belang", vertelt hij. "De 'covid-19! alert app' bouwen is op zich niet zo heel moeilijk. We teren op ervaring in tracing en in communicatiesoftware. Het was vooral een kwestie van puzzelen en de juiste elementjes bij elkaar steken in een mooie app die vlot gebruikt kan worden", aldus Bruce nog. "Het doel is voornamelijk om mensen die positief testen op covid-19 in kaart te brengen en zo de verspreiding in onze samenleving van naderbij te kunnen bekijken. Daarnaast bieden we ook de mogelijkheid om, volledig anoniem, je contacten op de hoogte brengen."Initieel was het de bedoeling dat iedereen die zich ziek of grieperig voelt, de mogelijkheid had om het vermoeden van een besmetting aan te geven. "Maar na overleg met onder viroloog Marc Van Ranst en de FOD Volksgezondheid hebben we die piste afgezworen. Mocht je het op die manier organiseren, loop je het risico dat je valse informatie verspreidt en onnodig voor paniek zorgt."De applicatie werkt daarom met een code die enkel een medische autoriteit - een dokter, ziekenhuis of labo - bij een positieve covid-19-test kan aanmaken. Als patiënt heb je ook dan nog de controle: wil ik het melden aan de mensen met wie ik recent contact heb gehad, of niet? "Je kan het eigenlijk een beetje vergelijken met HIV of een andere soa. Ook dan raadt de dokter je aan om je bedpartners in te lichten. Dat hoeft volgens ons met corona niet anders te zijn", aldus Bruce nog. "We willen absoluut geen paniek zaaien, maar door de mensen snel en correct in te lichten, kan je de verdere verspreiding van corona tegengaan."De applicatie maakt gebruik van bluetoothsignalen in onze smartphones. Iedereen die de app heeft staan en die met elkaar in contact komt, maakt een connectie. Eens je als patiënt beslist om aan te geven dat je positief hebt getest, krijgen alle geconnecteerden een notificatie die aangeeft op welke dag je met een besmette persoon in contact kwam. Waar en wanneer exact die ontmoeting plaatsvond, wordt uit privacyoverweging niet meegegeven. Contacten tot en met 14 dagen geleden, door experten als ruime incubatietijd aangegeven, worden op de hoogte gebracht."De verspreiding gaat razendsnel en je hoeft je niet ziek te voelen om drager te zijn én het virus aan iemand door te geven. Dat kan ook na de quarantainemaatregelen nog altijd gebeuren. De applicatie bouwt in zekere zin voort op de burgerzin: het kan zijn dat ik jou het virus heb gegeven, paniek is niet nodig, maar ik verwittig je graag.Je zorgt zo voor een zeker bewustzijn bij je omgeving. En de mensen die de melding ontvangen, krijgen meteen een inschatting van het risico dat ze zelf lopen."De ontwikkelaars van de app staan al langer in contact met experten en de overheid over de rol die hun applicatie kan spelen in de strijd tegen het virus. "De communicatie is heel open en de gesprekken met zowel Marc Van Ranst als de FOD Volksgezondheid onder leiding van minister Maggie De Block en minister van Digitale Agenda Philippe De Backer verlopen voorspoedig", duidt Bruce. "We staan nu in nauw overleg met onder meer de Universiteit Gent en wachten op een signaal van de overheid om de applicatie ook in België effectief te lanceren. De app-stores van Google en Apple laten trouwens geen covid-gerelateerde applicaties meer toe zonder ondersteuning van de regering. Polen heeft al toegezegd en er is ook heel concrete interesse uit Italië en Indonesië. Hopelijk kunnen we ook snel bij ons lanceren. Sowieso komt het er, het is wachten op een 'GO!'."De 'covid-19 alert! app' is volgens Bruce en zijn team bijzonder in die zin dat alles geanonimiseerd verloopt. Die ethische component is volgens Bruce enorm belangrijk. "Er zijn al gelijkaardige toepassingen in Azië en Israël, maar die zijn allesbehalve anoniem. De overheid zal bij ons de applicatie zelf aanprijzen, het succes ervan staat of valt uiteindelijk met een grote groep gebruikers. De informatie wordt pas echt relevant als de meerderheid van de mensen de app op zijn of haar telefoon heeft staan."