In het verleden werd het hen al eens voorgedaan. Toen hield het gemeentebestuur een bevraging waar heel wat initiatieven uitkwamen. Deze legislatuur willen ze dit nog eens overdoen. "We bevragen alle burgers van groot tot klein, van particulier tot landbouwer. Enfin, iedereen. We willen de komende zes jaar sterk inzetten op wat de burger wil. Via een online bevraging of op papier in het gemeentehuis stellen we onze inwoners vragen over verschillende thema's. Op die manier weten we wat er leeft. Dat wil nog niet onmiddellijk zeggen dat we alles ook daadwerkelijk zullen kunnen uitvoeren", nuanceert schepen van Communicatie en I...