Anzegem trekt met vragenlijst naar bewoners: “Dit is hét moment voor ideeën”

De gemeente hoort dezer dagen haar inwoners uit met een vragenlijst over verschillende politieke thema’s. De nieuwe legislatuur wil eerst naar de burger luisteren vooraleer ze haar bestuursakkoord opstelt. Ook een thema als de bestemming van de kerken wordt niet uit de weg gegaan.

De bevraging is op papier in het gemeentehuis of op het internet te vinden, toont Christophe Vandererven, schepen van Communicatie en Inspraak. © XC

In het verleden werd het hen al eens voorgedaan. Toen hield het gemeentebestuur een bevraging waar heel wat initiatieven uitkwamen. Deze legislatuur willen ze dit nog eens overdoen. “We bevragen alle burgers van groot tot klein, van particulier tot landbouwer. Enfin, iedereen. We willen de komende zes jaar sterk inzetten op wat de burger wil. Via een online bevraging of op papier in het gemeentehuis stellen we onze inwoners vragen over verschillende thema’s. Op die manier weten we wat er leeft. Dat wil nog niet onmiddellijk zeggen dat we alles ook daadwerkelijk zullen kunnen uitvoeren”, nuanceert schepen van Communicatie en Inspraak Christophe Vandererven (Samen één).

Een gemeente krijgt een jaar om het akkoord op te stellen en die periode benutten we om er ons werk van te maken

Mandje met prioriteiten

Het bestuur heeft eerst de aankoop van het gebouwencomplex Escolys afgewacht omdat de bevraging hier ook betrekking op heeft. Burgerplatform Citizen Lab zal de resultaten van de bevraging verwerken. “Iedereen zal als het ware een mandje kunnen vullen met prioriteiten. Dat kan gaan over iets voor de hele gemeente maar ook over een wijk zonder speelpleintje. Zo kunnen we de burgers via een online platform zelf een onderverdeling laten maken”, legt schepen Vandererven uit.

Het gemeentebestuur zal de bevraging gebruiken om zo het bestuursakkoord op te stellen. In een bestuursakkoord staan de intenties, afspraken en procedures over wat lokale overheden in de bestuursperiode willen verwezenlijken. “Ik vind het vreemd dat sommige gemeentes twee weken na de verkiezingen al een akkoord hebben. Dan kan je toch niet weten wat het volk wil? Een gemeente krijgt een jaar om het akkoord op te stellen, die periode benutten we om er ons werk van te maken”, vult Christophe Vandererven aan.

Klimaatberaad

Maar daar blijft het niet bij. Op 8 mei om 19 uur in zaal Ansold houdt gemeente Anzegem een klimaatberaad. De avond opent met een spreker die uitleg geeft over de uitdagingen met de huidige klimaatveranderingen. Daarna worden de aanwezigen bevraagd over hoe de gemeente zijn steentje kan bijdragen in strijd tegen de klimaatverandering.

“Als overheid moeten we een gezondere visie hebben. Ook al is het misschien geen thema in Anzegem, we mogen wel het voortouw in nemen. Mensen worden zich steeds meer bewust van het klimaat en het milieu. We moeten het voorbeeld geven door op Escolys zonnepanelen te plaatsen. Maar ook afval minderen is prioritair. Een deel van die oplossing zit in de ‘korte keten’. Ga naar de lokale boeren om groeten en fruit, dan zit er geen plastic verpakking rond”, legt de schepen uit.

Op 16 mei is er dan weer een inspraakmoment met betrekking op het Arnolduspark of Tiegembos in de volksmond. Die avond vindt plaats om 19 uur in de cafetaria. Het opzet is opnieuw om de invalshoeken en de ideeën van de burger te horen. Er zijn plannen om het bos een opfrisbeurt te geven.

Schepen Christophe Vandererven roept alle Anzegemnaren op om de bevraging in te vullen. “Het is soms gemakkelijk om achteraf nog commentaar te geven. Dat is niet de bedoeling. Wij willen dicht bij onze burgers staan dus het is nu hét moment om je gedacht te zeggen“, spoort hij iedereen aan.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.