Volgens metingen op basis van de armoedebarometer van de koepelorganisatie Decenniumdoelen scoort in de provincie West-Vlaanderen de gemeente Mesen het slechtst en Wingene het best. De barometer bundelt 16 indicatoren, waaronder cijfers over kinderarmoede, het aantal budgetmeters, sociale woningen, kans- en onderwijsarmoede. Deze elementen geven aan of een gemeente erop vooruit of achteruit is gegaan in de voorbije twaalf jaar. De cijfers zijn van eind 2019.
...

Volgens metingen op basis van de armoedebarometer van de koepelorganisatie Decenniumdoelen scoort in de provincie West-Vlaanderen de gemeente Mesen het slechtst en Wingene het best. De barometer bundelt 16 indicatoren, waaronder cijfers over kinderarmoede, het aantal budgetmeters, sociale woningen, kans- en onderwijsarmoede. Deze elementen geven aan of een gemeente erop vooruit of achteruit is gegaan in de voorbije twaalf jaar. De cijfers zijn van eind 2019.Op onze vraag aan schepen van Welzijn en Armoedebeleid Davy Demets (Inzet) of er mogelijke verklaringen zijn waarom onze gemeente zo goed scoort, haalt hij een aantal factoren aan."Op zich zijn we een gemeente met een welstellende bevolking, maar armoede zit vaak verscholen en is soms moeilijk te detecteren", zegt hij. "In Anzegem hebben we een goed werkend Sociaal Huis dat veel ondersteuning biedt. Onze diensten trachten iedereen wegwijs te maken binnen het bestaande systeem, zodat het duidelijk is waarop ze recht hebben.""Daarnaast zijn we een gemeente waarvan de actieve bevolking jaar na jaar blijft stijgen. Dat komt waarschijnlijk door jonge gezinnen die terugkomen uit de steden en zich opnieuw gaan vestigen in het landelijke Anzegem. Ook de bouw van een aantal nieuwe wijken en appartementen is volgens mij hierbij een factor die speelt.""Daarbovenop zijn we uniek in de regio met de gezins- en zorgtoelage bovenop wat Vlaanderen al geeft", gaat schepen Davy Demets verder. "Daarmee komen we tegemoet aan mensen met een verhoogde zorgvraag hangt af van de zorgkosten en situeert zich tussen de 250 en 600 euro - of gezinnen met een beperkt inkomen - 140 euro per jaar.""Anzegem heeft ook twee brugfiguren die specifiek kinderen in armoede bereiken. Deze kinderen krijgen ondersteuning bij hun schooltraject, zodat ze in aanmerking komen voor een degelijke opleiding later.""Tenslotte is er nog de coronabon voor mensen die bekend zijn in het Sociaal Huis. Daarvoor kregen we van Vlaanderen tweemaal 20.000 euro. Enerzijds voor mensen die het minder breed hebben en anderzijds gaan we dit budget aanwenden voor kinderen met bepaalde noden. Mogelijke opties zijn bijvoorbeeld een laptop of een zwem- of voetbalabonnement schenken.""In totaal gaat het over een goede 250.000 euro dat we in Anzegem gebruiken om armoede tegen te gaan", rondt schepen Davy Demets af. (GV)