Anzegem heeft vergunning voor ontwikkeling site Escolys op zak: “Na twee jaar is dossier eindelijk rond”

Het voltallige gemeentebestuur op de site Escolys samen met gemeenteraadsvoorzitter Koen Tack (N-VA) en diensthoofd Algemene Zaken Sonja Nuyttens. © GV
Redactie KW

Het gemeentebestuur beschikt sinds eind augustus over de nodige vergunning van onbepaalde duur om de gemeentelijke diensten in te richten op de voormalige textielsite Escolys. Hiervoor moest er een procedure doorlopen worden die de functiewijziging van industriële activiteiten naar gemeenschapsvoorzieningen mogelijk maakte.

“Volgens het gewestplan van 1977 stond deze site ingekleurd als industriegebied”, aldus schepen van Ruimtelijke Ordening en Milieu Davy Demets (Inzet). “Om handelingen van algemeen belang zoals gemeentelijke diensten te vergunnen, moest er een wettelijke procedure doorlopen worden. Die werd door het schepencollege gevoerd en ging formeel van start op 10 maart 2021 met een omgevingsaanvraag die bekend gemaakt werd via een openbaar onderzoek dat liep van 15 mei 2021 tot en met 10 juni 2021.”

Fuifzaal

“De ingediende bezwaren handelden over mogelijke geluidsoverlast door de komst van een fuifzaal. Die hebben we dan uit het dossier gehaald en in een tweede fase zal er bekeken worden hoe een fuifzaal eventueel gerealiseerd kan worden mits een aantal noodzakelijke acties waaronder bijvoorbeeld ook de aanleg van voldoende parkeergelegenheid voor grote evenementen. Op 22 augustus werd de stedenbouwkundige procedure afgerond en werd de omgevingsvergunning definitief uitvoerbaar verklaard. Dit werd ondertussen ook gecommuniceerd naar de Omgevingsinspectie waardoor de procedure is afgewerkt.”

Alle werken in functie van de gemeentelijke diensten kunnen nu uitgevoerd wordenSchepen van Patrimonium en Financiën Johan Delrue (SAMENéén)

“De hoofdbedoeling dat we daar op een volledig wettelijke manier zitten, is er”, aldus schepen van Patrimonium en Financiën Johan Delrue (SAMENéén). “Na twee jaar is het eindelijk rond. Niet dat we een tegenslag gekend hebben, maar het was heel wat voorbereidend werk voor onze diensten om het dossier rond te krijgen. Indien we buiten op de site nog structurele wijzigingen willen aanbrengen zoals een aanbouw, is een bouwaanvraag noodzakelijk. Met een paar honderdduizend euro kunnen we het gebouw gebruiksklaar maken om daar met onze administratieve en technische diensten te functioneren. In combinatie met de verkoop van een aantal Anzegemse gebouwen, zien we nu al dat Escolys een winstmodel zal worden.”

Pasmunt

“De pasmunt die hier tegenover staat vanuit Vlaanderen is dat wij ervoor moeten zorgen dat er trage wegen komen. We zijn dit aan het opstarten en zien dat het een meevaller wordt doordat er veel bestaande wegen hiervoor kunnen gebruikt worden. Voor een vlotte bereikbaarheid met het openbaar vervoer zijn er gesprekken lopende met de vervoersmaatschappij De Lijn.

Rondleiding

Begin oktober zal burgemeester Gino Devogelaere de Anzegemnaren uitnodigen voor een rondleiding in de gebouwen. “We willen alle diensten bundelen op de site die ongeveer zes hectare groot is en waarvan een derde bebouwd is. Het zal een grote verbetering zijn voor Anzegem.” (GV)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.