Het Brugs schepencollege ontving een bod voor de aankoop van het Hof Sebrechts in de Beenhouwerstraat 22-26. Na jarenlange publiciteit, dertien jaar leegstand, tientallen plaatsbezoeken, urenlange voorbereidende gesprekken tussen de diensten en geïnteresseerde kopers is een kandidaat koper opgedoken die zijn interesse hard heeft gemaakt met een bindend bod van 1,25 miljoen euro.
...

Het Brugs schepencollege ontving een bod voor de aankoop van het Hof Sebrechts in de Beenhouwerstraat 22-26. Na jarenlange publiciteit, dertien jaar leegstand, tientallen plaatsbezoeken, urenlange voorbereidende gesprekken tussen de diensten en geïnteresseerde kopers is een kandidaat koper opgedoken die zijn interesse hard heeft gemaakt met een bindend bod van 1,25 miljoen euro.De stad Brugge geeft nu nog de kans aan derde partijen om dit bod te overtreffen in een laatste en finale biedingsronde op maandag 7 september tussen eventueel geïnteresseerden, om daarna de koopovereenkomst te sluiten met de hoogste bieder.Financiënschepen Mercedes Van Volcem is alvast verheugd om te kunnen aankondigen dat dit betekent dat het pand zal verkocht kunnen worden waarna het een nieuwe bestemming zal kunnen krijgen - wellicht wonen in een monument.Het beschermd monument moet gerestaureerd worden en de koper zal nog de nodige vergunningen moeten bekomen om het onroerend goed zijn nieuwe bestemming te geven. Het Hof Sebrechts is een pand uit de tweede helft van de 18de eeuw. Jozef van Severen, een welgestelde vee- en paardenhandelaar, had in de Beenhouwerstraat drie huizen opgekocht met een grote tuin. Hij liet die slopen en bouwde er een nieuw prachtig herenhuis. De grote tuin was een restant van de moestuin van het klooster van de Grauwzusters van Sint Elisabeth dat werd gesloten in 1784.Het herenhuis kreeg zijn naam door het gebruik als woning en kliniek van de gekende professor-dokter J. Sebrechts (1885-1948). Voorheen was het hof gedurende een zekere periode de woning van stadsarchivaris Louis Gilliodts-Van Severen. In 1958 kwam het pand met tuin in handen van de Belgische staat om er een aantal diensten te huisvesten. In 1980 werd de Stad Brugge eigenaar ten gevolge van een ruil tussen de stad en de Belgische staat. Het onroerend goed heeft ook een lange tijd gediend als huisvesting voor diverse verenigingen. Vanaf 2000 waren er intenties om het pand te herbestemmen en te restaureren maar deze plannen hebben nooit hun volledige uitvoering gekregen.