De personeelsleden verrasten Annie met een kort moment van hulde en overhandigden haar een mooi kerststuk, dat ze in deze eindejaarsperiode zonder twijfel zal koesteren. Dertig jaar wel en wee op dezelfde werkplek laat je niet zomaar achter je.
...