Annemiek Hennin is geboren en getogen in Ieper, maar werkte dertig jaar in het buitenland, onder andere als airhostess. Ze was nog maar net terug in haar geboortestad toen ze op zondagmiddag 20 oktober 2019 in een bouwput viel op de Kiekenmarkt. Omstaanders maakten foto's en filmpjes en het incident haalde ook de lokale pers, maar niemand - ook Annemiek niet - kon toen vermoeden dat de val verstrekkende gevolgen zou hebben. "Aan de val in de put hield ik gebroken ribben en een klaplong over", vertelt Annemiek. "Na mijn verblijf in het ziekenhuis ben ik nog drie maanden bedlegerig geweest thuis. Ik sliep 18 uur per dag door de zware medicatie, die mij een maagontsteking bezorgde."
...

Annemiek Hennin is geboren en getogen in Ieper, maar werkte dertig jaar in het buitenland, onder andere als airhostess. Ze was nog maar net terug in haar geboortestad toen ze op zondagmiddag 20 oktober 2019 in een bouwput viel op de Kiekenmarkt. Omstaanders maakten foto's en filmpjes en het incident haalde ook de lokale pers, maar niemand - ook Annemiek niet - kon toen vermoeden dat de val verstrekkende gevolgen zou hebben. "Aan de val in de put hield ik gebroken ribben en een klaplong over", vertelt Annemiek. "Na mijn verblijf in het ziekenhuis ben ik nog drie maanden bedlegerig geweest thuis. Ik sliep 18 uur per dag door de zware medicatie, die mij een maagontsteking bezorgde."De gecompliceerde breuk aan haar ribben speelde Annemiek nog steeds parten. "Tot op heden ben ik nog altijd arbeidsongeschikt bevonden door de specialiste. Uiteraard werd daardoor ook mijn contract niet verlengd en ben ik mijn baan kwijtgeraakt. Omdat ik nog maar kort in België was en voordien zelfstandig was in het buitenland - waar ik netjes mijn premies had afgedragen - duurde het een hele tijd voor ik een uitkering kreeg van de ziekenbond. Dus kwam de sociale dienst tussen, met een leefloon van 910 euro, net genoeg om vaste lasten te betalen. Ik was zes maanden aangewezen op de voedselbank."In het voorjaar kreeg Annemiek een voorschot van de verzekering om alle medische kosten te betalen en kwam de ziekenbonduitkering op gang: 35 euro per dag. "Échte regelmaat van stortingen en inkomsten zat er niet in. Echter toen ik de sociale dienst dit meedeelde, moest ik stante pede mijn leeflonen met terugwerkende kracht terugbetalen, wat ik uiteraard niet kon. Kort daarna kreeg ik alsnog een melding om mij te begeven naar het stadhuis. Ik kreeg een brief in mijn handen geduwd: de overheid wilde een procedure beginnen om mij het land uit te zetten. Ik heb een Nederlands paspoort heb en een Belgische identiteitskaart, maar die identiteitskaart zouden ze intrekken als ik niet kon bewijzen dat ik voldoende inkomsten had om hier te blijven, terwijl ik toch echt in Ieper geboren en opgegroeid ben. Ik kan voorlopig in België blijven zolang de procedure van het ongeval bezig is."Op de koop toe kreeg Annemiek ook problemen met haar appartement. "Ik was er gaan wonen net voor het ongeval, maar het mankeerde vanalles. Bovendien was het financieel niet langer haalbaar om er te blijven wonen. Daarom had ik besloten om op 1 september daar weg te gaan. Ik kon terecht bij mijn bovenbuurman."Zo ging het met Annemiek van kwaad naar erger, allemaal omdat ze in een put viel. Nadien was er discussie over wie aansprakelijk is. Woensdag had Annemiek een afspraak met burgemeester Emmily Talpe, maar veel baatte het niet. "Ze wenste me veel beterschap, maar was voor de rest kil en afstandelijk. Er kon zelfs geen verontschuldiging van af", sneert Annemiek. "Volgens die mevrouw had de vorige burgemeester nagelaten om de put af te dekken", reageert Emmily Talpe. "Ik was er niet bij, dus ik zal er ook geen oordeel over vellen. We willen wel helpen met de verzekering, maar volgens onze verzekeraar is het de verzekering van de aannemer die moet tussenkomen omdat de aannemer verantwoordelijk is voor de signalisatie en de veiligheid op een werf."Toch is er licht aan de horizon voor Annemiek. "In het buitenland zijn er bedrijven die wel geïnteresseerd zijn om mij wellicht een kans te bieden", zegt Annemiek. "Als België mij vroeg of laat toch het land wil uitzetten, is dit misschien nog niet zo een slecht idee. Mijn sterke troef daarin is mijn talen. In angst en duisternis blijven zitten, helpt je niet vooruit."