Het coronavirus treft ook onze regio. Anja Vinckier, die professioneel actief is in Ardooie en in Tielt kreeg reeds in de eerste coronagolf te maken met overlijdens als gevolg van het virus.
...

Het coronavirus treft ook onze regio. Anja Vinckier, die professioneel actief is in Ardooie en in Tielt kreeg reeds in de eerste coronagolf te maken met overlijdens als gevolg van het virus."Het aantal overlijdens nam proporties aan die een normaal jaar overtreffen. Wij stonden er aanvankelijk wat onwennig bij maar we pasten ons aan. Met respect voor de overledene én de getroffen families", vertelt Anja."Het rouwproces verloopt heel anders dan normaal. Vaak kon men de terminale zieke nauwelijks bezoeken. Door de beperkingen qua bezoek was afscheid nemen heel beperkt, voor sommigen onmenselijk. En ook bij een uitvaart is het soms zo dat er vernietigende keuzes moeten gemaakt worden. Wie mag er komen? Wie niet?""Momenteel is het aantal aanwezigen beperkt tot 15. Een groot gezin met de overlevende echtgenoot, kinderen en hun partner, kleinkinderen die willen afscheid nemen van opa of oma... Er moeten keuzes gemaakt worden die niet evident zijn", vertelt Anja.Volgens Anja kan dit op termijn gevolgen hebben voor de mentale verwerking van het overlijden. "Geen waardig afscheid in een ziekenhuis. En een uitvaart met beperkingen zonder een knuffel, maar met afstand houden, met mondmasker...""Hoezeer de uitvaarsector zich ook inspant, op deze manier afscheid moeten nemen, is dramatisch voor de nabestaanden", zegt Anja. Een positieve troost is volgens haar wel dat het moment van afscheid nemen op een intiemere manier kan gebeuren.Anja heeft het ook moeilijk met de vaak wijzigende regels, van vandaag op morgen en zonder overgangsfase worden die soms aangepast. "Je plant vandaag een dienst met 40 genodigden. En plots moet je naar 15 overgaan. De rouwbrieven zijn de deur uit. Leg het maar eens uit aan de familie tijdens die pijnlijke, emotionele periode." Anja drukt ook haar respect uit voor de zorgverleners in klinieken, thuisverpleging en rusthuizen. Zij staan op de eerste lijn. "Als uitvaartdienst zijn wij een verlengstuk bij overlijdens. Wij zorgen voor het overbrengen van het lichaam, de begeleiding van de familie, de aangifte die nu digitaal moet gebeuren, de (beperkte) bezoeken aan de overledene."Het aantal uitvaartdiensten ligt ontegensprekelijk hoger dan tijdens andere jaren. En de cijfers zijn niet bemoedigend. "Nu worden binnen onze sector maatregelen genomen die van overheidswege wijzen op een zekere ongerustheid. Zo mag er meer dan één overledene vervoerd worden in een lijkwagen. Deze maatregel geldt tot april van volgend jaar", vertelt Anja."Wij hopen, en dat geldt voor iedereen, gezond deze periode door te komen. Er zijn al collega's uitgevallen door een burn-out. Wij proberen ons hiertegen te wapenen door af en toe een wandeling te maken met het gezin of een fietstochtje te doen om zo het hoofd eens leeg te maken. Thuis maken we het aangenaam met de kinderen. Dan beseffen wij hoe belangrijk een goede gezondheid is. En laat ons hopen dat iedereen daar even bij stilstaat." (JM)