"Ik ben een paar jaar geleden met een dierenoppasdienst gestart en gaandeweg ben ik ook verwaarloosde of gedumpte dieren beginnen opvangen", vertelt Caitlin.
...

"Ik ben een paar jaar geleden met een dierenoppasdienst gestart en gaandeweg ben ik ook verwaarloosde of gedumpte dieren beginnen opvangen", vertelt Caitlin."Vooral vogels en knaagdieren omdat die niet in het overvolle Vogelopvangcentrum of andere opvanglocaties terecht kunnen. Met hulp van de vzw Be Happy Dog uit Hulste delen we een dierenarts en zorgen we zo voor castratie of sterilisatie, een chip en inentingen. We bouwden ook voldoende hokken in de tuin uit, maar we ondervinden nu wat problemen bij de stad. Eerst waren ze ons project genegen en kwamen ze een kijkje nemen. Een paar weken later diende een buur een klacht in voor geurhinder en lawaaioverlast, maar er zijn hier al verschillende ambtenaren en een wijkagent komen controleren en ze hebben nooit zoiets kunnen vaststellen. Plots krijgen we nog tot eind augustus om de nodige stedenbouwkundige vergunningen aan te vragen. Net omdat we hier al op onze limiet zitten, hebben we besloten te verhuizen en daarom zijn we op zoek naar een nieuwe locatie waar ik kan wonen en voor de dieren blijven zorgen." Wie wil helpen, kan een mail sturen naar caitlinvanneste@hotmail.com.Schepen van Dierenwelzijn Lisbet Bogaert (N-VA) twijfelt niet aan de goede intenties van de vzw. "Ze zorgen er zeer goed voor hun dieren, maar volgens de regels moeten ze nu eenmaal een vergunning voor die kooi hebben. Het is niet zo dat we plots strenger zijn omdat een buur klacht indiende. Die twee zaken zijn een spijtige samenloop van omstandigheden, maar het één heeft niet met het ander te maken. Ze kunnen als ze willen nog altijd de nodige vergunningen aanvragen." (vadu)