"Tussen 11 en 13 maart werd er tot drie keer toe naar hogere maatregelen overgeschakeld", zegt schepen en OCMW-voorzitter Filip Babylon (CD&V+). "Op 12 maart kwam er een totaal bezoekverbod en op 13 maart kwam er ook een opnamestop."
...

"Tussen 11 en 13 maart werd er tot drie keer toe naar hogere maatregelen overgeschakeld", zegt schepen en OCMW-voorzitter Filip Babylon (CD&V+). "Op 12 maart kwam er een totaal bezoekverbod en op 13 maart kwam er ook een opnamestop." Het woonzorgcentrum trof heel wat maatregelen om zowel personeel als bewoners maximaal te beschermen en te helpen. Zo wordt van elk personeelslid de temperatuur genomen bij aanvang van de dagtaak. De activiteiten van de animatoren worden ook teruggeschroefd, zodat ze maximaal de zorg- en verpleegkundigen kunnen ondersteunen. "Er wordt overigens ook stadspersoneel ingeschakeld voor taken aan de 'buitenkant' van het woonzorgcentrum, zoals het ontsmetten van toestellen, allerlei onderhoudswerken en assistentie bij het onthaal", gaat schepen Babylon verder."Er is uiteraard bijzondere aandacht voor het behouden van een goede sfeer bij de bewoners die bezoek van hun familie missen. Via Skype wordt toch contact mogelijk gemaakt tussen bewoners en hun familie of kennissenkring. Daarnaast werd er buiten ook een podium geplaatst aan het grote venster van de leefruimte waar reeds een paar concertjes gegeven werden voor de bewoners door lokale muzikanten. Onder meer zanger Roland Van De Velde gaf een gesmaakt optreden. Het is fantastisch om vast te stellen hoe heel de gemeenschap betrokken is. De omgeving is ook al letterlijk opgefleurd met bloemenbakken die geschonken werden." Het stadsbestuur roept intussen wel op om het niet tot 'samenscholingen' te laten komen bij het woonzorgcentrum, dit uiteraard in functie van het bestrijden van het virus. (PDV)