De mens André Vandenbroucke en bij uitbreiding zijn leven omschrijven, is geen sinecure. Daar heb je veel papier voor nodig. Meneer André, zoals zeer velen hem steevast noemen, als persoon beschrijven, is eerder gemakkelijk: erudiet, minzaam, vrijgevig, openhartig, houdt van mensen, eerlijk en medelevend. "Ik kan nog door iets moois of iets droevigs geraakt worden", vertelt hij. Verder is André spontaan, empathisch en sociaal geëngageerd. "Het sociaal engagement kreeg ik met de moedermelk mee. Weigeren stond niet in het woordenboek", zegt hij in het boek André Vandenbroucke, Een leven vol inzet, dat Joost Strosse over hem schreef in ...

De mens André Vandenbroucke en bij uitbreiding zijn leven omschrijven, is geen sinecure. Daar heb je veel papier voor nodig. Meneer André, zoals zeer velen hem steevast noemen, als persoon beschrijven, is eerder gemakkelijk: erudiet, minzaam, vrijgevig, openhartig, houdt van mensen, eerlijk en medelevend. "Ik kan nog door iets moois of iets droevigs geraakt worden", vertelt hij. Verder is André spontaan, empathisch en sociaal geëngageerd. "Het sociaal engagement kreeg ik met de moedermelk mee. Weigeren stond niet in het woordenboek", zegt hij in het boek André Vandenbroucke, Een leven vol inzet, dat Joost Strosse over hem schreef in 2011.André is ook luisterbereid, hoopvol en gelovig. "Geloof is een houvast, dat houdt me sterk", getuigt hij. Al van jongs af organiseerde André graag evenementen zoalsbijvoorbeeld toneelopvoeringen of een sterrenstoet. "Altijd voor het goede doel. Ik heb een hart dat slaat voor de mens in nood." Zijn eerste organisatie was de allereerste Fruit- en Groentenstoet in Kortrijk in 1973. "Het fruit en de groenten werden daarna verdeeld onder de kansarmen."Zijn levenswerk - zeg maar levenswerken - omschrijven, is andere koek. André Vandenbroucke richtte in 1993 DAAV (Developing Association for Active Volunteers) op, een stichting voor kansarme straatkinderen in India en Pakistan. Door de jaren heen organiseerde hij met DAAV tientallen, zo niet honderden, manifestaties: van boksgala's en fietsen op rollen tot galaconcerten met Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois uit Parijs, de Koninklijke Muziekkapel van de Marine of het Nationaal Orkest van Rijsel. Telkens met een goed doel voor ogen in India, Pakistan en Sri Lanka zoals bijvoorbeeld het bouwen van een internaat, een school, een tehuis voor 60 kinderen, een kraamkliniek, een speelplein en nieuwe waterputten maar ook renovatiewerken en het schenken van drie nieuwe vissersboten na de tsunami's. Van 1993 tot nu werd ruim 450.000 Belgische frank en ruim 152.000 euro ingezameld. Dichter bij huis is André Vandenbroucke ook de stichter en bezieler van Vlastreffen Kortrijk. André was er 25 jaar voorzitter. Het motortreffen lokt elk jaar duizenden motards. Soms ook met opgemerkte gasten zoals prinses Claire en prins Laurent, Père Gilbert en Stefan Evers en zoon Liam. De opbrengst van elk Vlastreffen Kortrijk ging tot 2014 - het jaar waarin André afscheid nam als voorzitter - naar De Link, een organisatie voor probleemjongeren. "Al mijn activiteiten zijn gebaseerd op mensen en culturen. Mijn passie is ten dienste staan van de mens, in het bijzonder van zij die het moeilijk hebben. Hoe meer ik met mensen en culturen in contact kom, hoe meer ik ervaar dat sommigen leven zonder doel. Dat is jammer."Op 12 april wordt meneer André 85. "Een beetje ouder ja, maar ik heb altijd graag gewerkt. Ik zou zelfs nu nog graag herbeginnen", lacht André. Naar aanleiding van deze verjaardag stelde hij het fotoboek Memories 85 years André VDB samen. Het boek is te koop aan 40 euro. Je kunt het aankopen (port inbegrepen) door te storten op het rekeningnummer BE44 1192 0333 1120 van A. VDB met vermelding 'boek A. VDB'. "De opbrengst gaat naar een goed doel", geeft de kranige tachtiger nog mee. (PVH)