"Vooreerst ben ik dankbaar met deze bisschoppelijke erkenning. Inderdaad 25 jaar geleden werd ik door toenmalig pastoor Maurice Nevejant gevraagd om Camiel Vanneste, die toen penningmeester was en de gezegende leeftijd van 95 jaar had bereikt, te vervangen. Als trouwe dienaar van de parochie heb ik dat in 1994 aanvaard", begint André te vertellen.
...

"Vooreerst ben ik dankbaar met deze bisschoppelijke erkenning. Inderdaad 25 jaar geleden werd ik door toenmalig pastoor Maurice Nevejant gevraagd om Camiel Vanneste, die toen penningmeester was en de gezegende leeftijd van 95 jaar had bereikt, te vervangen. Als trouwe dienaar van de parochie heb ik dat in 1994 aanvaard", begint André te vertellen.Pieter Debrabandere was toen voorzitter, Rik Cornelissens, Eric Beeuwsaert en Yvonne Kerckhof de overige leden." Als nieuweling mocht ik van meet af aan de centen beheren en dat doe ik tot op vandaag nog steeds. Sinds enkele jaren is mijn werk als penningmeester sterk gedigitaliseerd met aangekochte software, specifiek voor kerkfabrieken. Maar het is en blijft nauwkeurig cijferwerk. Begroting, meerjarenplan en budget moeten door de stad, het bisdom en de provincie goedgekeurd worden."Het kerkje van Sint-Martinus-Oekene is eigendom van de stad Roeselare. "Voor noodzakelijke werken en herstellingen kunnen we rechtstreeks een beroep doen op de stadsdiensten, zo ook voor de huidige restauratiewerken aan de toren. De aanduiding van de aannemer en de opvolging van de werken is volledig in handen van de stad. Als kerkfabriek is dat een serieuze zorg minder. Bij deze dank ik de huidige collega's van onze kerkfabriek: José Boone, voorzitter sinds 2008, Kris Deroo, Marleen Hanssens en Johan van Oosthuyse voor de constructieve en aangename samenwerking."André Fossez vindt het wel jammer dat er nog zo weinig in de kerk te doen is. "Uiteraard heeft covid-19 daarmee te maken, maar ook het wegvallen van de weekendviering, een beslissing van voor de coronacrisis. Hier wil ik een punt ter verbetering aanhalen, met name een beter overleg met de geestelijke overheid, om samen te bepalen wat kan en wat niet kan." "Langs de andere kant evolueren we naar één hoofdkerk en één kerkfabriek voor onze pastorale eenheid Heilige Vincent. Ondertussen doe ik enthousiast verder", besluit de 'zilveren' penningmeester. Het ereteken zal een mooie plaats in onze woonkamer krijgen." (AD)