Tot nu toe had het park geen naam. De gemeenteraad besliste onlangs om het park om te dopen tot het André Ampepark. André Ampe was de bezieler van De Gelukkige Haard. Hij stichtte de sociale huisvestingsmaatschappij in 1950 en was er d...

Tot nu toe had het park geen naam. De gemeenteraad besliste onlangs om het park om te dopen tot het André Ampepark. André Ampe was de bezieler van De Gelukkige Haard. Hij stichtte de sociale huisvestingsmaatschappij in 1950 en was er directeur tot 2006. Samen met zijn echtgenote Yolande Zwaenepoel, de eerste vaste werkneemster van De Gelukkige Haard, bouwde hij een uitgebreid patrimonium uit. In 2006 nam zoon Henk het roer over. André bleef echter bestuurder tot aan zijn overlijden in 2014, een week voor zijn 89ste verjaardag. Op 1 januari 2018 gaf Henk het roer over aan Sara Casteur, gewezen gemeenteraadslid van de stad Oostende en kleindochter van André Ampe.Schepen Björn Anseeuw had het over een man die respect en hulde verdient. "We kunnen het belang van gezond en betaalbaar wonen niet genoeg onderstrepen, al een geluk voor duizenden huurders was er André Ampe", sprak hij in zijn speech. "André Ampe stond geboekstaafd als een zeer gedreven man die doorging war anderen stopten. De Gelukkige Haard is zijn levenswerk. Er is geen betere plek om hem hiervoor te huldigen dan dit plein, dat verschillende projecten van zijn levenswerk met elkaar verbindt."(JRO)