Tot nu toe had het park geen naam. De gemeenteraad besliste onlangs om het park om te dopen tot het André Ampepark. André Ampe was de bezieler van De Gelukkige Haard. Hij stichtte de sociale huisvestingsmaatschappij in 1950 en was er d...