André werd geboren in Kortrijk en groeide er ook op. Hij woonde in de Molenstraat in Heule en was de...

André werd geboren in Kortrijk en groeide er ook op. Hij woonde in de Molenstraat in Heule en was de echtgenoot van Laurette Velghe. Wijlen Martine was zijn dochter. Mirko Savic (met Katrien Doubel) is zijn kleinzoon. Er zijn drie achterkleinkinderen. André werkte als kaderlid bij de vroegere Intercom. Hij hield van het sociale en ging graag een pintje drinken en eens kaarten. De uitvaartdienst vindt plaats op vrijdag 27 december om 11 uur in de Sint-Eutropiuskerk op Heuleplaats in Heule.(EDB)