"Het vrijwilligerswerk is een uitstekende manier om je weg te vinden in een samenleving die steeds diverser wordt", stelt Lien Dereere, coördinator van de vrijwilligerscentrale. Dat geldt evenzeer voor Brugge, met zijn naar schatting 6.750 anderstaligen.

"Vandaag wonen hier mensen die afkomstig zijn uit bijna 150 verschillende landen. Nagenoeg de hele wereld is ondertussen in onze stad vertegenwoordigd, en voor al die anderstaligen liggen er dus heel wat kansen in het vrijwilligerswerk. Ze kunnen hun Nederlands oefenen en leren anderen kennen, bovendien leidt hun inzet vaak tot boeiende, wederzijdse uitwisselingen binnen de organisatie."

Op de vrijwilligersmarkt brengt een 'talentenscan' de competenties van iedere bezoeker in kaart, en zo wordt de match gemaakt met de juiste vacature. Een van de deelnemende organisaties was 't Sas. "Voor onze verschillende deelwerkingen zoals het Inloophuis en sociale kruidenier De Kaba, zijn wij altijd wel op zoek naar extra vrijwilligers. Maar vooral in de zomermaanden zitten we soms met een nijpend tekort", aldus Valentijn Gallotti van het Inloophuis. (WK)

"Het vrijwilligerswerk is een uitstekende manier om je weg te vinden in een samenleving die steeds diverser wordt", stelt Lien Dereere, coördinator van de vrijwilligerscentrale. Dat geldt evenzeer voor Brugge, met zijn naar schatting 6.750 anderstaligen. "Vandaag wonen hier mensen die afkomstig zijn uit bijna 150 verschillende landen. Nagenoeg de hele wereld is ondertussen in onze stad vertegenwoordigd, en voor al die anderstaligen liggen er dus heel wat kansen in het vrijwilligerswerk. Ze kunnen hun Nederlands oefenen en leren anderen kennen, bovendien leidt hun inzet vaak tot boeiende, wederzijdse uitwisselingen binnen de organisatie." Op de vrijwilligersmarkt brengt een 'talentenscan' de competenties van iedere bezoeker in kaart, en zo wordt de match gemaakt met de juiste vacature. Een van de deelnemende organisaties was 't Sas. "Voor onze verschillende deelwerkingen zoals het Inloophuis en sociale kruidenier De Kaba, zijn wij altijd wel op zoek naar extra vrijwilligers. Maar vooral in de zomermaanden zitten we soms met een nijpend tekort", aldus Valentijn Gallotti van het Inloophuis. (WK)