Filerijden naar de badstad, koppenlopen in het stadscentrum én op de Zeedijk. Volgens de hulpdiensten waren er op de laatste zondag van de zomervakantie meer dan 100.000 gasten in Blankenberge. Een flinke opsteker voor de bl...

Filerijden naar de badstad, koppenlopen in het stadscentrum én op de Zeedijk. Volgens de hulpdiensten waren er op de laatste zondag van de zomervakantie meer dan 100.000 gasten in Blankenberge. Een flinke opsteker voor de bloemencorso met als thema 'duel'.Omstreeks 14.30 uur trok de parade met veertien praalwagens, (voor het eerst) drie bloemenreuzen, zo'n 400 figuranten (vijftien dansgroepen en drie muziekkorpsen inbegrepen) en de Blankenbergse reuzen door de badstad. Toeschouwers hadden de schaapjes op het droge en een jasje was zeker niet nodig. Al ontbrak de zon achter de wolkenstof, het publiek genoot.Het duel-thema werd door regisseurs Jan en Hans Vanquathem - vader en zoon - mooi onderverdeeld in de stoet. Wie het goed zag, zag dat de stoet was onderverdeeld in drie delen: dier tegen dier, dier tegen mens en mens tegen mens. Voor de bloemenparade werden ruim een anderhalf miljoen bloemen geprikt.Corsogroep Blozen Dendermonde kon met hun 'Sint-Joris en de Draak' de twaalfkoppige jury het meest overtuigen. Ook de publieksprijs, geschonken door de Middenstandsraad, ging naar diezelfde praalwagen.(JW)