De voorbije 4 jaar zette het Britse ministerie sterk in op de veldslagen uit Wereldoorlog I. "Met het project Cameron Kids stuurde het ministerie van onderwijs hier telkens 2 leerlingen en 2 leerkrachten op p...

De voorbije 4 jaar zette het Britse ministerie sterk in op de veldslagen uit Wereldoorlog I. "Met het project Cameron Kids stuurde het ministerie van onderwijs hier telkens 2 leerlingen en 2 leerkrachten op prospectie. Nu plant ditzelfde miniserie voor de komende jaren een andere insteek van de Groote Oorlog," zegt Matti Vandemaele van Peace Village Mesen. "Er zal ingezet worden op het medisch aspect van de oorlog en ook over de engineering met hier een nadrukkelijke verwijzingen naar de ondertunneling van 1917. Wij vanuit Peace Village werken dan ook een aantal workshops uit rond de medische hulpverlening tijdens de oorlogsjaren."Peace Village ontving tijdens de herdenkingsjaren jaarlijks 24.000 bezoekers. "De verwachtingen zijn dat we na 2018 terugvallen op 20.000 overnachtingen wat dan weer het aantal is van voor de herdenkingen. Het oorlogstoerisme zal blijvend een belangrijke rol spelen in onze werking. Wel verwacht ik dat het logiesaanbod gezien de gedane investeringen wel eens de vraag kan overstijgen."(MD - Foto EF)