Dat heb je met mensen die het gewoon zijn om achter de schermen te werken: ze vatten niet graag post ervoor. Maar in deze uitzonderlijke situatie wil An-Sofie voor De Krant van West-Vlaanderen een uitzondering toestaan. "Wat we nu meemaken is van langere duur en heeft grotere gevolgen voor een grotere populatie dan bijvoorbeeld een grote brand of een gaslek waarbij mensen moeten worden geëvacueerd en waarmee het werk van een noodplanningscoördinator doorgaans wordt geassocieerd."
...

Dat heb je met mensen die het gewoon zijn om achter de schermen te werken: ze vatten niet graag post ervoor. Maar in deze uitzonderlijke situatie wil An-Sofie voor De Krant van West-Vlaanderen een uitzondering toestaan. "Wat we nu meemaken is van langere duur en heeft grotere gevolgen voor een grotere populatie dan bijvoorbeeld een grote brand of een gaslek waarbij mensen moeten worden geëvacueerd en waarmee het werk van een noodplanningscoördinator doorgaans wordt geassocieerd."Op woensdag 11 maart werd je samen met al je collega's uit de West-Vlaamse steden en gemeenten en de burgemeesters bij de gouverneur geroepen. Kon je dan al indenken hoe laat het was?An-Sofie Vermeulen: "Ja, zeker toen we met die maatregel van maximaal 1.000 aanwezigen op indoorevenementen werden geconfronteerd. We hadden allemaal het gevoel dat ook groepen van 100 mensen op een veel kleinere ruimte groot gevaar liepen op besmettingen. Qua evenementen werd Tielt Carnaval het eerste kind van de rekening. Van dan af zijn we consequent de overheidsadviezen en -maatregelen gaan volgen: niet lakser, maar ook niet strenger."Dat was nog maar het begin."Op 12 maart werd een pre-triagepunt opgestart in het Sint-Andriesziekenhuis en hebben we onder impuls van de huisartsenkring een procedure op poten gezet om de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen bij de juiste mensen uit de zorg te krijgen. Initieel zouden we dat op eigen houtje doen, maar het besef groeide snel dat zorgverlening niet stopt aan de gemeentegrenzen. Aangezien onze huisartsenkring zich uitstrekt over zeven gemeenten in de regio en de pre-triagepost al voor inwoners uit die zeven gemeenten diende, zijn we een intergemeentelijke taskforce gestart. Beschermingsmateriaal als schorten, wegwerphandschoenen en vooral mondmaskers worden weliswaar in elke gemeente apart ingezameld via containers, maar één keer per week verdelen we alles centraal vanuit Tielt aan thuisverplegers, zorgkundigen, vroedvrouwen, kinesisten, kortom: alle zorgverleners in thuissituaties. Wij beslissen niet wie er krijgt, dat doet de eerstelijnszone ELZ RITS."Hoe groot is de buit tot dusver?"We kunnen zeker niet klagen: er werden al meer dan 500 zelfgemaakte mondmaskers in ons inzamelpunt gedropt, naast tal van mondmaskers die Tieltenaren nog hadden liggen, de vele wegwerphandschoenen zijn ook erg nuttig... We vonden ook enkele mooie wenskaartjes en een gehaakt hartje dat we aan de thuisverpleging hebben bezorgd. In een aantal andere gemeenten werden de containers spijtig genoeg al gebruikt als sluikstortplaatsen, in Tielt gelukkig nog niet."Je bent ook heel nauw betrokken bij de oprichting van een schakelzorgcentrum voor een regio van 17 gemeenten in het vroegere woonzorgcentrum Ter Deeve in Meulebeke. Er was nochtans eerst sprake van dat het leegstaand internaat van het Sint-Jozefsinstituut zou worden ingepalmd voor (corona)patiënten die geen acute zorg meer nodig hebben, maar nog niet naar huis kunnen."Beide locaties werden naar voren geschoven, maar toen we het draaiboek voor de schakelzorgcentra onder ogen kregen, werd snel duidelijk dat Ter Deeve een valabelere optie was dan ons Tielts internaat. In het leegstaande Meulebeekse woonzorgcentrum beschikt elke kamer over een toilet en kon de distributie weer operationeel worden gemaakt, die meerwaarde heeft ons Tielts internaat niet. We houden het achter de hand, je weet maar nooit."Voor jou lukt het dus niet echt om in je kot te blijven?"Tijdens de werkuren niet, nee. Ik word dagelijks in Ter Deeve verwacht en op andere momenten vind je me in het Tieltse stadhuis. Niet in het gebruikelijke landschapsbureau maar in een apart bureau, dat in functie van vlot overleg dicht aansluit bij de kantoren van de burgemeester en de algemeen directeur. Met de stadsdiensten houden we ons natuurlijk ook aan alle regels rond 'social distancing' en hygiëne. Met resultaat, want voorlopig zijn nog maar een paar collega's ziek uitgevallen. Bij niemand is er officieel sprake van corona en er moest nog geen enkele collega in het ziekenhuis worden opgenomen."Zal jij in een put vallen als het coronavirus het land uit is?"Geen denken aan. Ik werd anderhalf jaar geleden aangeworven om het preventiebeleid van onze stad op punt te zetten en heel concreet de onderwijsinspectie van de muziek- en kunstacademie op te volgen inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne. Hoewel de voor mei verwachte onderwijsinspectie allicht zal worden uitgesteld, ligt er veel werk op de plank. De Stedelijke Kunstacademie op de Lakenmarkt is uitgebreid met het politiekantoor op de benedenverdieping maar er dienen nog evacuatieoefeningen te gebeuren, plannen getekend, risicoanalyses gemaakt... En ook het algemene veiligheidsbeleid van de stad dient nog stap per stap verder op punt gezet te worden." (TVW)