Amper de helft van de Belgen wil zich laten vaccineren tegen het coronavirus

Slechts de helft van de bevolking is van plan om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Dat blijkt uit de resultaten van de vierde gezondheidsenquête die Sciensano tussen 24 september en 2 oktober afnam bij meer dan 30.000 deelnemers. Uit die bevraging blijkt ook dat de kennis van de maatregelen afneemt en het opvolgen van de hygiëne- en afstandsregels almaar moeilijk wordt.

© belga

Eind september bevroeg het federaal gezondheidscentrum Sciensano opnieuw meer dan 30.000 Belgen met de vierde Gezondheidsenquête. Die vond dus plaats voor de forse stijging van het aantal besmettingen. Met de enquête peilt Sciensano naar de bereidheid tot het volgen van de maatregelen, de contactopsporing het gebruik van de Coronalert-applicatie en het toekomstige vaccin.

Vaccintwijfels

Opvallend is dat slechts 50 procent van de respondenten aangeeft van plan te zijn zich te laten vaccineren. Een derde weet niet zeker of ze gevaccineerd willen worden, 17 procent is niet van plan zich te laten inenten. Nochtans wordt het toekomstige coronavaccin gezien als een erg belangrijke oplossing om de verspreiding van het virus tegen te gaan, de maatregelen geleidelijk af te schaffen en terug te keren naar een normaal leven.

Een van de voornaamste redenen die mensen aangeven voor twijfel over of weigering van vaccinatie is de angst voor bijwerkingen. Vooral jongeren en vrouwen zijn minder geneigd om zich tegen covid-19 te laten vaccineren.

In afwachting van het vaccin blijft volgens Sciensano de contactopsporing van besmette personen van groot belang. En volgens de bevraging reageert de bevolking hier positief op. Negen op de tien deelnemers die positief testen, geven de nodige informatie voor contactopsoring. Over de Coronalert-applicatie bestaat vooral onder jongeren tussen 18 en 24 jaar wat twijfel. “Die groep is het minst geneigd om de app te downloaden en de aanbevelingen die erin worden gegeven op te volgen”, aldus onderzoeker Demarest.

Moeite met regels

Verder blijkt uit de bevraging dat de kennis van de maatregelen die toen van kracht waren, afneemt in vergelijking met eerdere onderzoeken. Er wordt ook minder rekening gehouden met de bestaande hygiëne- en afstandsregels en de aanbeveling om thuis te blijven in geval van ziekte wordt ook minder opgevolgd.

“Bijna een kwart van de respondenten geeft aan de hygiënemaatregelen niet te respeteren”, duidt Stefaan Demarest, onderzoeker bij Sciensano. “Meer dan veertig procent houdt geen rekening met de afstandsregels.” Wel is het aantal mensen dat een mond- en neusmasker draagt, toegenomen.

Bovendien steeg ook het aantal mensen dat vanwege covid-19-zorgen een dokter raadpleegde. Sinds het begin van de criis heeft 21 procent van de bevolking ouder dan 18 jaar een arts geraadpleegd voor het coronavirus, 24 procent van de bevolking is sinds het begin van de crisis getest. De belangrijkste redenen om zich te laten testen zijn symptomen, een hospitalisatie of het binnengaan van een verpleeg- of verzorgingstehuis.

Angststoornissen nemen toe

De Gezondheidsenquête volgt ook de evolutie van het mentale en sociale welzijn van de volwassen Belgische bevolking sinds april dit jaar. Uit de nieuwste resultaten blijkt dat de ontevredenheid over de sociale contacten is afgenomen, maar dat dertig procent zich nog altijd niet sociaal gesteund voelt.

“Angststoornissen nemen toe in vergelijking met de zomer, depressieve stoornissen blijven vergelijkbaar met de voorbije maanden”, aldus Stefaan Demarest nog. “Vooral bij mensen die in de gezondheidssector werken, zijn deze problemen gestegen. Bij werknemers in andere sectoren blijven de cijfers voor angst- en depressieve stoornissen grotendeels stabiel.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.