Het project kadert in het stedelijke groenbeleidsplan, waarin het inventariseren, evalueren en heraanleggen van de groenzones centraal staan. Het Amazoneplein is ongeveer 8.000 m² groot en ligt centraal in Torhout-Oost. Het plein maakt deel uit van een net...

Het project kadert in het stedelijke groenbeleidsplan, waarin het inventariseren, evalueren en heraanleggen van de groenzones centraal staan. Het Amazoneplein is ongeveer 8.000 m² groot en ligt centraal in Torhout-Oost. Het plein maakt deel uit van een netwerk van paadjes, die een twintigtal straten uit de wijk met elkaar verbinden.Zelfs een amfitheater"Nu bestaat het terrein uit een grote grasvlakte met naast vier oude knotwilgen twee voetbaldoelen en speeltoestellen voor kleuters", zegt schepen van Leefmilieu en Natuur Elsie Desmet. "Het bevat nogal wat drassige zones, die bij hevige regenval de wijk met wateroverlast bedreigen. Al in 2012 werd het voorontwerp voor de heraanleg aan de bewoners voorgelegd en na hun reacties aangepast. Ook de stedelijke jeugdraad kon haar zegje doen. Een groot stuk van het terrein zal afgegraven worden tot op een maximum diepte van een meter onder het maaiveld. Zo wordt een wateropvang gecreëerd van ongeveer 1.200 kubieke meter. Met de uitgegraven grond worden taluds aangelegd. We voorzien ook leuke ontmoetingszones voor jongeren: zelfs een heus amfitheater en een originele zitcombinatie met gerecupereerde boomstammen."(JS-foto's JS)Lees hierover ook in Krant van West-Vlaanderen, editie De Weekbode Torhout van vrijdag 30 mei.