Het project Parkeer en Zorg richt zich tot mensen die zelf zorg nodig hebben, maar ook tot hun buren en bij uitbreiding tot de hele gemeenschap. Door een sticker 'Parkeer en Zorg' aan het raam te hangen, stelt een burger zijn of haar oprit ter beschikking van een arts of thuisverpleegkundige die in de dichte omgeving een patiënt bezoekt. De stickers zijn gratis verkrijgbaar op het gemeentehuis. De zorgverlener in kwestie legt een kaartje met naam en telefoonnummer voor de ruit van de wagen, voor het geval de eigenaar van de ...